Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Gezondheid en milieu

Health and Environment

PARHEALTH
Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 799.730€
 • Sleutelwoorden: Luchtvervuiling, fijne stofdeeltjes, fysich-chemische karakteristieken, cardiovasculaire en respiratoire ziekte, meteorologie, biomerkers voor het effect
 • Promotoren: Benoit Nemery, KULeuven - T. Nawrot, KULeuven - Bernard Alfred, UCL - Herman Van Langenhove, UGent - Jo Dewulf, UGent - Kristof Demeestere, UGent - René Van Grieken, UA - Hugo De Backer, KMI
 • Contractnummer: SD/HE/01A - SD/HE/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology
  • Final Report: Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology
Health and Environment

S2NANO
Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: Rationele benadering voor veiliger nanomaterialen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 798.069€
 • Sleutelwoorden: Nanostoffen, nanotoxicologie, oppervlaktescheikunde, luchtvervuiling
 • Promotoren: D. Lison, UCL - M. Volders, VUB - Peter Hoet, KULeuven - Johan Martens, KULeuven
 • Contractnummer: SD/HE/02A - SD/HE/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Physico-chemical determinants of toxicity: A rational approach towards safer nanostructured materials
  • Samenvatting (fase 1): Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: rationele benadering voor veiliger nanomaterialen
  • Final report : Physico-chemical determinants of toxicity : a rational approach towards safer nanostructured materials
Health and Environment

MIC-ATR
Ontwikkeling van een nieuw detectiesysteem met sensor, regenereerbaar en goedkoop, met microbiologische bestanddelen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 741.413€
 • Sleutelwoorden: Binnenhuis vervuiling, gezondheidsproblemen, trichotecenen, optische biosensoren, monoklonale antilichamen, FTIR/ATR spectroscopie
  Promotoren: E. Noël, Asbl HP en Hainaut - Joel De Coninck, UMH - Kris Huygen / Olivier Denis, De Vrienden van het Instituut Pasteur van Brussel
 • Contractnummer: SD/HE/04A - SD/HE/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection
  • Samenvatting (fase 1): Ontwikkeling van een nieuwe detectie systeem door recycleerbaar en niet kostbaar biosensors voor de meting van microbiologische componenten
  • Final Report: Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection
Health and Environment

ANIMO
Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 765.002€
 • Sleutelwoorden: Astma, allergie, kinderen, biomerkers, binnenhuis vervuiling, biomonitoring
 • Promotoren: Greet Schoeters, VITO - Bernard Alfred, UCL - Krisine Desager, UA
 • Contractnummer: SD/HE/05A - SD/HE/05B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers.
  • Samenvatting (fase 1): Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers.
  • Final Report: Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers.
Health and Environment

PM2TEN
Partikels, Mobiliteit, Fysiek activiteit, Morbiditeit en Netwerk "milieu"

 • Cluster van de onderzoeksprojecten : Parhealth & Shapes
 • Duur van het project: 15/12/2007- 14/12/2009
 • Budget: 99.402 €
 • Sleutelwoorden: Stadsaardrijkskunde, luchtvervuiling, fijnstoffen, hart-longziekten, meteorologie
 • Promotoren: Luc Int Panis, VITO - Romain Meeusen, VUB - Benoit Nemery & Tim Nawrot, KULeuven
 • Contractnummer: SD/CL/02

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Particles, Mobility, Physical activity, Morbidity and The Environment Network
Health and Environment

Air Quality
Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation
with indoor and outdoor air quality

 • Cluster of the research project MIC-ATR – PARHEALTH – ANIMO – SHAPES

 • Duur van het project: 15/12/2009 - 31/01/2012
 • Budget: 99.990 €
 • Sleutelwoorden: Binnen/buiten luchtkwaliteit, biomonitoring, (cardio)ademhalingsaandoeningen, milieu blootstelling, millieu en gezondheid
 • Promotoren: Rosette Van Den Heuvel & Luc Int Panis, VITO - Benoit Nemery & Tim Nawrot, KULeuven
 • Contractnummer: SD/CL/04

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality
  • Samenvatting van de resultaten: Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality
Health and Environment

SHAPES
Fysieke activiteit en gezondheidsrisico’s van fietsen in verschillende geografische omstandigheden

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 797.672€
 • Sleutelwoorden: Modal Shift, Cycling, Exposure, Urban geography, Physical activity, Societal Costs
 • Promotoren: Luc Int Panis, VITO - Romain Meeusen, VUB - Isabelle Thomas, UCL
 • Contractnummer: SD/HE/03A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling PoliciES
  • Samenvatting (fase 1): Fysieke activiteit en gezondheidsrisico's van fietsen in verschillende geografische omstandigheden
  • Final Report: Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling PoliciES
Transport and Mobility
Health and Environment

VIRORISK
Risk Of Emergence Of Viral Diseases Driven By Eco-Climatic Changes And Socio-Economical Situations

 • Cluster of the research projects NORISK - SCOPE - MODIRISK
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 99.964€
 • Sleutelwoorden: Opkomst van humane virale infecties - klimaat- milieu- en socio-economische veranderingen - risico inventarisatie -
  risico management
 • Promotoren: Etienne Thiry, ULg - C Zwetkoff / S Brunet, ULg - Marc Coosemans, ITG Anvers
 • Contractnummer: SD/CL/09

Documentatie

Biodiversity

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid