NL FR EN
www.belgium.be

Adviezen van de FRWB

De FRWB - en zijn secretariaat - lag niet enkel via adviezen of aanbevelingen aan de basis van bepaalde realisaties van de Federale Regering, maar leverde ook zijn bijdrage aan de implementatie ervan. Zo werkte de FRWB mee aan de creatie en de tenuitvoerlegging van het sociaal statuut van wetenschappelijke onderzoekers en ook aan de lastenverlaging voor kenniswerkers, waar hij zowel instond voor het aanbrengen van de ideeën als voor het ontwerpen van de reglementaire basis. Eveneens speelde de Raad een decisieve rol in de allocatie van de financiële middelen van de wetenschappelijke maribel en bij de verlenging van de interuniversitaire attractiepolen.

Adviezen van de FRWB in chronologische volgorde: