NL FR EN
www.belgium.be

Samenstelling van de FRWB

De FRWB is samengesteld uit 33 leden, 16 onder hen worden voorgedragen door de Federale Minister van Wetenschapsbeleid, 7 worden voorgesteld door de Vlaamse Regering, 4 door de Regering van de Franse Gemeenschap, 3 op voorstel van de Regering van het Waalse Gewest, 2 door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en één lid tenslotte wordt voorgesteld door de Duitse Gemeenschapsregering.

De Raadsleden worden door de Koning benoemd en vertegenwoordigen de onderzoeks- en de sociaal-economische wereld.

De huidige samenstelling van het FRWB is als volgt:

Voorzitter Axel Legay UCLouvain
Eerste vice-voorzitter Herman Derache Sirris
Vice-voorzitster Ann Dooms VUB
Vice-voorzitster Karine Van Doninck ULB
Lid Inge Arents Flanders Food
Lid Sofie Bekaert Koning Boudewijstichting
Lid Vincent Blondel UCLouvain
Lid Bertrand Candelon UCLouvain
Lid Andreas De Block KUL
Lid Caroline de Cartier Teach for Belgium
Lid Sarah De Saeger UGent
Lid Koenraad Debackere KUL
Lid Philippe Dubois UMons
Lid Marius Gilbert ULB
Lid Verena Greten IAWM
Lid Naji Habra UNamur
Lid Serge Habraken ULiège
Lid Véronique Halloin FRS-FNRS
Lid Niel Hens UHasselt
Lid Anne Houtman Sciences Po Paris
Lid Koen Janssens UAntwerpen
Lid Ignace Lemahieu UGent
Lid Carine Michiels UNamur
Lid Cécile Neven UWE
Lid Anne-Sophie Radermecker ULB
Lid Sven Rogge UGent
Lid Muriel Ruol CSC-ACV
Lid Trui Steen KUL
Lid Kristiaan Temst KUL
Lid Anne Van den Bosch Imec
Lid Émilie Van Haute ULB
Lid Angélique Van Ombergen ESA
Lid Ann Verlinden Catalisti (voormalig)
Secretariaat
  Voorzitter Federaal Wetenschapsbeleid
Secretariaat FRWB
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
+32 (0)2 238 34 11
 CabPvz@belspo.be