NL FR EN
www.belgium.be

Over DIGIT

DIGIT-04

Het programma BELSPO DIGIT-04 (2019-2024) heeft als doel de digitalisering te ondersteunen van het uitgebreide patrimonium in de federale musea, de bibliotheken, de onderzoeksinstellingen en de archiefinstellingen dat België heeft geërfd.

Waarom is dat belangrijk?

  • Een groot deel van die collecties is kwetsbaar, want het materiaal/de dragers ervan was/waren niet bestemd om een eeuwigheid mee te gaan. Die voorwerpen digitaliseren betekent ze vrijwaren voor de toekomstige generaties;
  • Digitale collecties maken meer diepgravend en nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk, waarbij de originele stukken niet langer moeten worden aangeraakt en ter hand worden genomen;
  • Dankzij de digitalisering kunnen de instellingen online toegang verlenen tot hun collecties aan een breed nationaal en internationaal publiek. Zo worden die door België geërfde waardevolle collecties meer zichtbaar en wordt de potentiële impact ervan groter.

DIGIT-04 moedigt maximale synergie aan tussen de tien verschillende Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK) . Dat gebeurt onder andere door gemeenschappelijke digitaliseringsactiviteiten te verrichten in die instellingen en door kennis, apparatuur, infrastructuur en middelen te delen.

Drie prioriteiten

Het programma DIGIT heeft de volgende prioriteiten, te weten digitalisering, bewaring op lange termijn, toegang tot en (her)gebruik van de collecties.

Digitalisering

Er zijn vier digitaliseringsketen naargelang de drager van het te digitaliseren voorwerp:

  • papier;
  • historische foto’s;
  • twee- en driedimensionale voorwerpen;
  • geluidsfragmenten en analoog audiovisueel materiaal.

Ongeacht die verschillende digitaliseringsketen, kunnen de voorwerpen ook sterk verschillen van omvang, type en formaat. De vijfde generieke methode focust op de verrijking van metadata en de beschrijving van gedigitaliseerde goederen.

Bewaring

Om op een beveiligde manier alle types van gedigitaliseerd materiaal uit diverse collecties te bewaren, wordt conform de internationale standaarden een platform voor langetermijnbewaring gecreëerd. Het grootste aandachtspunt van dat platform is de integriteit te bewaren van elk goed op de meest beveiligde manier. Data worden bijvoorbeeld buiten de gebouwen van de instellingen bewaard in twee redundante datacenters om de toegankelijkheid tot en de authenticiteit van elk goed garanderen. Het Open Archival Information System (OAIS) geldt als referentie voor zowel de processen en de technische apparatuur voor de opslag, het beheer en de toegang tot het digitaal archief.

Toegang en hergebruik

De elf contentpartners van DIGIT hebben er zich toe verbonden hun uitgebreide collecties van gedigitaliseerde stukken goederen openbaar te maken via hun persoonlijke platform of media.

In de loop van de verschillende voorgaande fases van het programma DIGIT hebben de deelnemende instellingen het personeel, de uitrusting en de knowhow verworven die vereist zijn om de belangrijkste kwetsbare voorwerpen ter plaatse te digitaliseren. Als externe competenties of uitrusting vereist is of processen geautomatiseerd kunnen worden, worden externe partners gevonden via overheidsopdrachten van diensten.

Feiten & cijfers

Periode:
2019 - 2024 (zes jaar)

Budget:
37,63 miljoen euro

Personeel:
58 voltijds equivalenten betaald op het programma

Leiding:

  • Strategisch comité: directiecomité van Belspo.
  • Plenaire commissie: een vertegenwoordiger van de tien federale wetenschappelijke instellingen, een vertegenwoordiger van Cinematek, een programmadirecteur van Belspo en een technisch coördinator van Belspo.
  • Werkgroepen ad hoc voor de bewaring op lange termijn, de intellectuele-eigendomsrechten en open data, de interoperabiliteit van metagegevens, bewaringsformaten enz.