NL FR EN
www.belgium.be

Links

Museale en culturele verenigingen en platformen

brusselsmuseums.be
De Brusselse Museumraad is de koepelvereniging van de musea in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Museumraad is een vzw en de drijvende kracht achter gezamenlijke initiatieven zoals de “Brussels card”, nocturnes, Museum Night fever, enz. Je vind er uiteraard ook een overzicht van de meer dan 100 Brusselse musea.

tento.be 
OKV (Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen) ijvert voor de ontsluiting van museale collecties en erfgoed naar een breed publiek. Ze geeft ook een tijdschrift uit. De site van OKV geeft een overzicht van de musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

museumvereniging.be
ICOM België-Vlaanderen stond vroeger bekend als de Vlaamse Museumvereniging, VMV. Deze ledenorganisatie (particulieren en instellingen) is de lokale afdeling van ICOM (International Council of Museums). Het organiseert overleg, werkuitstappen en workshops en behartigt de belangen van het museale veld in Vlaanderen.

msw.be
"Musées et Société en Wallonie" (MSW) is de koepelvereniging van de musea in Wallonië en telt meer dan 150 leden. Het organiseert overleg, opleidingen en behartigt de belangen van de musea.

icom-wb
ICOM Belgique Wallonie/Bruxelles is de vroegere “Association francophone des Musées de Belgique” en dus de museumvereniging van de Franstalige Gemeenschap van België.

faronet.be
FARO is het Vlaams steunpunt voor de sector van het roerend en immaterieel erfgoed. Het organiseert o.a. werkgroepen, studiedagen en opleidingen rond expertiseopbouw in het brede culturele domein. Er wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan publieksonderzoek.

cultuurnet.be
CultuurNet Vlaanderen specialiseert zich in cultuurmarketing. Deze door Vlaanderen gefinancierde organisatie probeert “(meer) mensen (meer) goesting in (meer) cultuur te geven”. Cultuurnet.be is een interessante portaalsite m.b.t. culturele marketing in de brede zin. Het is ook de organisatie achter “Uit in Vlaanderen”; een agenda van de culturele evenementen en activiteiten in Vlaanderen.
Via de website krijg je ook toegang tot documenten over publieksonderzoek, cijfermateriaal, etc.

toerismevlaanderen.be
Sinds 2004 is Toerisme Vlaanderen het intern verzelfstandigd agentschap dat instaat voor de ondersteuning van het toeristisch aanbod in Vlaanderen. De website van Toerisme Vlaanderen promoot uiteraard Vlaanderen als toeristisch bestemming. Daarnaast biedt het ook een meer technische website ter ondersteuning van alle toeristische partners: van de horecasector over de verblijfstoeristische sector tot de musea en attracties. De site geeft heel wat interessante informatie over het brede toeristische veld gaande van subsidiemogelijkheden, over wetgeving tot cijfergegevens, etc.

strategie.tourismewallonie.be
De Direction de la Stratégie touristique, maakt deel uit van het Commissariat général au Tourisme (CGT) Van het Waals Gewest; zeg maar de Waalse administratie bevoegd voor toerisme. Op hun website vinden we allerlei informatie terug over het toerisme in Wallonie. Meer specifiek geeft de site toegang tot de studies en analyses gemaakt door het Observatoire du Tourisme Wallon, de welke statistieken analyseert en verzamelt over het toeristisch aanbod en de bezoekers. De site biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen gestandaardiseerde of zelf samen te stellen statistieken. Interessant is ook hun Centre virtuel de documentation (CVD) die interessante referenties verzameld met betrekking tot de toeristische sector (hiervoor wordt oa samengewerkt met de Université Libre de Bruxelles) en een korte samenvatting per titel geeft. De website geeft ook toegang tot de onderzoeksrapporten van het Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie (CITW). Dit centrum voert eerder technische en operationele onderzoeken (mbt pps-constructies, haalbaarheidsstudies, toolboxen, infrastructuurplannen, etc.).

icom.museum
ICOM (International Council of Museums) is een internationale museumvereniging die musea en de museummedewerkers in hun ontwikkeling ondersteunt. ICOM werkt op wereldschaal voor de bescherming van het cultureel erfgoed en vormt een wereldwijd samenwerkingsverband van museumprofessionals. De site van ICOM geeft toegang tot de sites van de bekendste musea overal ter wereld.

ne-mo.org
Network for European Museumorganisations (NEMO) is het netwerk van museumorganisaties van de Europese Unie. Het is met andere woorden een koepelorganisatie van de Europese musea. Overleg, netwerking en de belangenbehartiging van de sector bij de EU zijn de kerntaken.

museumvereniging.nl
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van het museumveld en treedt op als spreekbuis van de Nederlandse musea. Daarnaast is de vereniging actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het organiseren van scholingsactiviteiten, het instigeren van onderzoeken, het geven van informatie en advies en het verzorgen van publicaties.

nationalmuseums.org.uk
De NMDC (the National Museum Director’s Conference) is de vereniging van de belangrijkste musea, bibliotheek- en archiefinstellingen (de nationale instellingen aangevuld met de belangrijkste regionale instellingen) in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales en Noord Ierland). Het is een non-gouvernementele organisatie en bestaat reeds sinds 1929. Het doet vooral dienst als platform en belangenvereniging.

museumsbund.de
De Duitse “Museumbund” is opgericht in 1917 en vormt de vereniging van de Duitse musea en museummedewerkers. Ze geven o.a. de Duitse “Museumskarte” uit, waarmee je toegang hebt tot meer dan 700 grote en kleine musea in heel het land. Ze hebben ook een tijdschrift dat regelmatig verschijnt.
Op hun site krijg je ook een uitleg van het federale museumlandschap.

museumsassociation.org
De Britse Museumsassociation is een kennis- en overlegplatform voor museumprofessionals en musea. Het betreft een non-gouvernementele organisatie die gefinancierd wordt door meer dan 600 institutionele en meer dan 5000 individuele leden. Interessante en regelmatig geüpdate casestudies allerhande (bijvoorbeeld over toegankelijkheid, opschriften, enz.) zijn terug te vinden op de website.

museums.ch
De AMS (Association des Musées Suisses) is de koepelvereniging van de Zwitserse musea. Met 700 aangesloten musea vertegenwoordigt de organisatie het merendeel van het Zwitserse museale landschap. Zij staat vooral in voor de belangenbehartiging van de musea en zorgen voor overleg. Zo hebben zij bijvoorbeeld ook over een Zwitserse “museumkaart”. De site geeft een overzicht van de Zwitserse musea, maar geen verdere achtergrondinformatie over bezoekerscijfers bijvoorbeeld.


Onze 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI)

Cijfermateriaal en statistieken

uis.unesco.org
Het Unesco Institute for statistics is een platform gericht op de verzameling en vergelijking van culturele en andere statistieken op wereldschaal. Het platform baseert zich daarvoor op een wereldwijd netwerk van experten en beleidsmakers. De databank is online consulteerbaar en naast kant-en klare statistieken, kun je ook je eigen tabellen opstellen. De ontsloten info is evenwel nogal fragmentarisch. Zo is er wel heel wat informatie over bioscoopbezoek en over de werking van nationale bibliotheken, maar niet over musea. Wel interessant voor algemene socio-demografische cijfergegevens zoals scholingsgraad, BNP, etz.

eurostat.ec.europa.eu
Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie heeft naast de klassieke socio-demografische, economische en duurzaamheidsindicatoren ook interessant vergelijkend cijfermateriaal met betrekking tot de culturele sector (breed). Een pocketboek ‘Culturele statistieken’ (gepubliceerd in 2007 en een geüpdate versie in 2011) bevat interessante cijfers over culturele participatie, uitgaven van de gezinnen aan culturele producten, het cultuuraanbod per land enz.

toerismevlaanderen.be/cijfers-en-statistieken
Sinds 2004 is Toerisme Vlaanderen het intern verzelfstandigd agentschap dat instaat voor de ondersteuning van het toeristisch aanbod in Vlaanderen. De website van Toerisme Vlaanderen promoot uiteraard Vlaanderen als toeristisch bestemming. Daarnaast biedt het ook een meer technische website ter ondersteuning van alle toeristische partners: van de horecasector over de verblijfstoeristische sector tot de musea en attracties. De site geeft heel wat interessante informatie over het brede toeristische veld gaande van subsidiemogelijkheden, over wetgeving tot cijfergegevens, etc. Zo zijn er onder andere cijfers terug te vinden over het aantal overnachtingen, de bezettingsgraden, het overnachtingaanbod, de herkomst van de toeristen etc., maar ook de bezoekersaantallen van Musea en attracties. Jaarlijks wordt ook een rapport met de kerncijfers gebracht per regio, per sector etc. Het Brussels Gewest is evenwel niet opgenomen in deze cijfers.

strategie.tourismewallonie.be
De Direction de la Stratégie touristique, maakt deel uit van het Commissariat général au Tourisme (CGT) Van het Waals Gewest ; zeg maar de Waalse administratie bevoegd voor toerisme. Op hun website vinden we allerlei informatie terug over het toerisme in Wallonie. Meer specifiek geeft de site toegang tot de studies en analyses gemaakt door het Observatoire du Tourisme Wallon, de welke statistieken analyseert en verzamelt over het toeristisch aanbod en de bezoekers. De site biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen gestandaardiseerde of zelf samen te stellen statistieken. Interessant is ook hun Centre virtuel de documentation (CVD) die interessante referenties verzameld met betrekking tot de toeristische sector (hiervoor wordt oa samengewerkt met de Université Libre de Bruxelles) en een korte samenvatting per titel geeft. De website geeft ook toegang tot de onderzoeksrapporten van het Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie (CITW). Dit centrum voert eerder technische en operationele onderzoeken (mbt pps-constructies, haalbaarheidsstudies, toolboxen, infrastructuurplannen, etc.).

opc.cfwb.be
L'Observatoire des Politiques Culturelles (OPC) is een overheidsdienst van de "Fédération Wallonie-Bruxelles" die instaat voor het verzamelen van cijfers, gegevens en indicatoren over de culturele sector. Als studiedienst met betrekking tot cultuur voert of coördineert het observatorium ook onderzoeken uit en verleent ze advies aan de betrokken overheden. Als zodanig is het observatorium het aanknopingspunt voor cijfers en studies over het museale landschap in Wallonië en Brussel.

museumvereniging.nl
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van het museumveld en treedt op als spreekbuis van de Nederlandse musea. Daarnaast is de vereniging actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het organiseren van scholingsactiviteiten, het instigeren van onderzoeken, het geven van informatie en advies en het verzorgen van publicaties. Interessant zijn vooral ook de museummonitor die jaarlijks gehouden wordt en een overzicht geeft van de bezoekerscijfers en algemene tendensen in het museale landschap bij onze Noorderburen.

egmus.eu
EGMUS (European Group on Museum Statistics) verzamelt sinds 2002 museumstatistieken van de 27 EU-lidstaten. Zij probeert een gestandardiseerde Museummonitor op te bouwen, genaamd ALOMKI (Abridged List of Key Museum Indicators). Het PublieksObservatorium werkte in 2006 mee aan het Belgische luik.

smb.museum/ifm/
Het IFM (Institut für MuseumForschung) is het Federale onderzoeks- en documentatiecentrum van de Duitse musea. Naast dit in Berlijn gebaseerde centrum zijn er ook dergelijke centra in de verschillende deelstaten. Het IFM staat onder andere in voor de jaarlijkse Duitse museummonitor.

culturabase.html
De online databank van het “Ministerio de Cultura” van de Spaanse overheid geeft een overzicht van het museale aanbod in Spanje per regio. De statistieken worden tweejaarlijks geüpdatet. Een meer gedetailleerd overzicht is terug te vinden op
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EM/index.html

insee.fr/fr/statistiques
Via de portaalsite van het Franse instituut voor statistiek, Insee (Institut national de statistique et d’études économiques) is het mogelijk om cijfers te raadplegen mbt de culturele sector in Frankrijk in het algemeen en met betrekking tot bezoekerscijfers van culturele instellingen en musea meer specifiek.

artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/research-and-data
De artscouncil Engeland, hangt af van het Britse Ministerie van cultuur, media en sport en staat in voor de subsidiëring van musea, kunstencentra en bibliotheken. De artscouncil verzameld statistieken van de instellingen en musea die via haar gesubsidieerd worden. De data zijn raadpleegbaar via hun site. Daarnaast verricht het artscouncil ook onderzoek: publieksonderzoek, economische audits, enz. Deze studies kunnen via de website bekeken en gedownload worden.


Visitor studies en Museology studies

museumstudies.si.edu
Site van the Smitsonian Institute met algemene informatie over museologie (opleidingen, congressen, tijdschiften, etc.)

opc.cfwb.be
"L'Observatoire des Politiques Culturelles" (OPC) is een overheidsdienst van de « Fédération Wallonie-Bruxelles » die instaat voor het verzamelen van cijfers, gegevens en indicatoren over de culturele sector. Als studiedienst met betrekking tot cultuur voert of coördineert het observatorium ook onderzoeken uit en verleent ze advies aan de betrokken overheden. Als zodanig is het observatorium het aanknopingspunt voor cijfers en studies over het museale landschap in Wallonië en Brussel.

museumvereniging.nl
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) behartigt de belangen van het museumveld en treedt op als spreekbuis van de Nederlandse musea. Daarnaast is de vereniging actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het organiseren van scholingsactiviteiten, het instigeren van onderzoeken, het geven van informatie en advies en het verzorgen van publicaties. Interessant is vooral ook de museummonitor die jaarlijks gehouden wordt en een overzicht geeft van de bezoekerscijfers en algemene tendensen in het museale landschap bij onze Noorderburen.

OCIM.fr
"L’Office de Coopération et d’information Muséales" is het Franse kenniscentrum met betrekking tot erfgoed, musea en wetenschaps- en technologie bezoekerscentra. Het bestaat sinds 1985 en wordt gefinancieerd door het Franse Ministerie van Hoger Onderwijs. Als kennis-en expertisecentrum biedt het ook gespecialiseerde opleidingen aan en geeft het gespecialiseerde publicaties uit. Ze hebben een gratis toegankelijke uitgebreide off- en online documentatiecentrum.

artscouncil.org.uk
De artscouncil Engeland, hangt af van het Britse Ministerie van cultuur, media en sport en staat in voor de subsidiëring van musea, kunstencentra en bibliotheken. De artscouncil verzameld statistieken van de instellingen en musea die via haar gesubsidieerd worden. De data zijn raadpleegbaar via hun site. Daarnaast verricht het artscouncil ook onderzoek: publieksonderzoek, economische audits, etc. Deze studies kunnen via de website bekeken en gedownload worden.

smb.museum/ifm
Het IFM (Institut für MuseumForschung) is het Federale onderzoeks- en documentatiecentrum van de Duitse musea. Naast dit in Berlijn gebaseerde centrum zijn er ook dergelijke centra in de verschillende deelstaten. Het IFM staat onder andere in voor de jaarlijkse Duitse museummonitor.

museumstudies
School of Museum Studies aan de Universiteit van Leicester (UK) biedt als een van de weinige Universiteiten in Europa een gespecialiseerde Master na Master studie aan met betrekking tot Museum Studies. Ze bieden ook een postgraduaat aan in “Learning and visitor studies in Museums and Galleries”. Het onderzoekscentrum verbonden aan de opleiding, het “Research Centre for Museums and Galleries”, genereert heel wat interssante rapporten (gratis te downloaden) en literatuur ter zake.