NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoeks- en evaluatietypes

In functie van de onderzoeksvragen en de onderzoekscontext en uiteraard in samenspraak met de opdrachtgever wordt gezocht naar een gepaste onderzoeksaanpak.
Wat wil men precies te weten komen? Het meten van het imago van een organisatie (imago-onderzoek) is een totaal ander onderzoek dan het meten van de tevredenheid van de bezoekers van een bepaalde expo (tevredenheidsonderzoek).

In de praktijk worden verschillende types van onderzoek vaak gecombineerd en wordt bijvoorbeeld in één vragenlijst tegelijk gepeild naar het type bezoekers van een bepaalde instelling, hun tevredenheid en hun waardering over de geleverde diensten (evaluatie).

Hierna geven we een overzicht (en korte toelichting) van de belangrijkste onderzoekstypes.

Publieksonderzoek

Bij publieksonderzoek worden enkel gebruikers en bezoekers bevraagd. Het geeft een inzicht op wie vandaag al uw instelling bezoekt of gebruik maakt van de geboden diensten. Dat is veruit het meest gehanteerde onderzoekstype van het PublieksObservatorium. Grosso modo onderscheiden we twee verschillende types van publieksonderzoek:

Andere onderzoekstypes die verband houden met publieksonderzoek

Deze onderzoekstypes beperken zich niet tot de huidige bezoekers of gebruikers, maar peilen veeleer naar het potentiële bezoek of gebruik van uw instelling of van een dienst of actie die door uw instelling wordt aangeboden aan het publiek. Een aantal van deze onderzoekstypes valt onder de noemer “marktonderzoek”.