NL FR EN
www.belgium.be

Wie zijn we?

Het PublieksObservatorium maakt deel uit van de centrale diensten van het departement Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Deze dienst is ondergebracht in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, te 1000 Brussel.

Twee opdrachthouders staan in voor de dagelijkse werking van het Observatorium.

Als opdrachthouders staan Reinoud Magosse en Joëlle Karnas in voor zowel de coördinatie als de uitvoering van het publieks- en gebruikersonderzoek.

Zij worden daarvoor omkaderd door een begeleidingscomité. Dit begeleidingscomité komt minstens tweemaal per jaar samen en bestaat uit:

Het begeleidingscomité wordt vandaag voorgezeten door Mevr. Sara Lammens, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR); de ondervoorzitter is Dhr. Arnaud Vajda, Voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Reinoud Magosse (NL)

is licentiaat in de Geschiedenis (VUB) en licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (UG). Hij werkte geruime tijd als wetenschappelijk onderzoeker aan het departement Geografie van de VUB, waar hij in 2007 doctoreerde. Hij werkt sinds 2011 voor het PublieksObservatorium.

Joëlle Karnas (FR)

behaalde een licentiaat in de Arbeidspsychologie aan de ULB.
Ze werkte als onderzoekster op het departement Psychologie van de ULB
en werkt sinds 2003 voor het PublieksObservatorium.