Belspo Sitemap Contact Nieuw Home

Technische gebieden, Umbrella's, Clusters en projecten

Informatiebronnen

EUREKA is een Europees initiatief dat gelanceerd werd in 1985.
De doelstellingen zijn de onderzoeksinspanningen van ondernemingen te stimuleren en hun innovatiecapaciteit aan te zwengelen.
EUREKA helpt hen hun resources op één lijn te brengen en bij het samenwerken met onderzoeksinstellingen voor de ontwikkeling van speerpunttechnologieën en marktgerichte producten.
'Bottom up' is de basisregel van EUREKA.
Lees meer...

Nieuw

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid