NL FR EN
www.belgium.be

Patterns of drug use among (ethnic and cultural) minorities (PADUMI)

Onderzoeksproject DR/69 (Onderzoeksactie DR)

Personen :

 • Prof. dr.  DECORTE Tom - Universiteit Gent (UGent)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2014-30/4/2016
 • Dr.  VANDERPLASSCHEN Wouter - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2014-30/4/2016
 • Dr.  DERLUYN Ilse - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2014-30/4/2016
 • Prof. dr.  JACOBS Dirk - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2014-30/4/2016

Beschrijving :

De houdingen en praktijken met betrekking tot middelengebruik van etnische minderheden in België werden de afgelopen tien jaar reeds uitvoerig bestudeerd. Toch is er maar weinig bekend over de prevalentie en aard van dit middelengebruik (alcohol en illegale drugs). Vooral in de Europese context blijft dit een onderbelicht thema. Conceptuele en methodologische aspecten bemoeilijken de studie van het verband tussen etnisch-culturele achtergrond en middelengebruik. Ook de multidimensionale aard van middelengebruik, de angst voor beschuldigingen van racisme en discriminatie, en een algemeen tekort aan praktijkwerkers en onderzoekers met een migratieachtergrond bemoeilijken onderzoek naar deze thematiek. Het verzamelen van nauwkeurige informatie over de reikwijdte van middelengebruik en de mogelijke factoren die dit middelengebruik bepalen is een noodzakelijke eerste stap naar een holistische aanpak voor deze specifieke doelgroep.

Huidig project wil tegemoetkomen aan deze kennishiaat. PADUMI is gebaseerd het door Belspo gefinancierde project ‘Treatment trajectories of drug users from ethnic minorities’ (ZEMIV-project 2006-2007; Derluyn et al., 2008) en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van wetenschappers in de sociologie, criminologie, orthopedagogiek en in het sociaal werk.

De algemene doelstellingen van dit onderzoek zijn :

• Een bijdrage te leveren aan een beter inzicht in de prevalentie en aard van middelengebruik bij etnisch-culturele minderheden (ECM) in België;
• Op zoek te gaan naar de beslissende factoren die schuil gaan achter middelengebruik (illegale drugs en alcohol);
• De capaciteit van ECM te verhogen door de kennis over middelgebruik in de gemeenschappen te verhogen;
• De behoeftes van ECM na te gaan en te communiceren naar praktijkwerkers.

We streven volgende specifieke doelstellingen na:

• De aard en reikwijdte van middelengebruik verkennen in 4 specifieke ECM gemeenschappen in België (Turkse, Congolese en Oost-Europese gemeenschappen maar ook niet-gedocumenteerde migranten);
• Mogelijke determinerende factoren op het persoonlijk, interpersoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk niveau van middelengebruik vaststellen en misbruik in deze vier ECM gemeenschappen identificeren;
• De behoeftes geassocieerd met problemen rond middelenmisbruik in deze vier ECM gemeenschappen evalueren;
• Het bewustzijn (kennis en begrip) versterken rond middelen-gerelateerde problemen (prevalentie, risico’s en bepalende factoren, behoeftes) in de vier deelnemende gemeenschappen en communiceren naar praktijkwerkers;
• Een duurzame samenwerking uit te bouwen rond dit thema met stakeholders in de gemeenschappen, drughulpverlening en andere actoren.

Documentatie :