Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Oproep tot voorstellen

BiodivERsA3 2017-2018 Joint Call
“Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”

Deadline for pre-registration (mandatory):
Friday 01 December 2017, 17:00 CET (local time in Brussels)
Deadline for submission of full-proposals:
Friday 09 March 2018, 17:00 CET (local time in Brussels)

Luchtvaart:
Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma's kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.
De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de voorgestelde financieringsscenario’s.

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III" - Permanente oproep tot voorstellen: Ontwikkeling van applicaties.

Programma PRODEX (Ruimteonderzoek en - toepassingen)

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" (PRODEX) is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als Lidstaat van ESA, deelneemt sinds juni 1988.
Permanent funding scheme


Afgelopen oproepen

Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van
NETWERKINGSACTIVITEITEN met ZUID-AFRIKA

België - Zuid-Afrika samenwerking voor onderzoek en technologie

Sluitingsdatum van de oproep: 20 september 2017, om 15 uur.

The LEAP-Agri (EU-AFRICA) - Oproep tot voorstellen 2017
Collaborative research between Europe and Africa for Sustainable Agriculture and Aquaculture for Nutrition and Food Security in Africa

Sluitingsdatum van de oproep: 15 juni 2017 om 14:00 CET

Bilaterale samenwerking met India: 3de oproep tot voorstellen

Deadline: 20 mei 2017, om 15 uur

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III"
Vierde oproep tot voorstellen

Blijken van belangstelling (verplicht): 12 december 2016 om 16u
Onderzoeksvoorstellen: 3 maart 2017 om 16u

ERA-net ERA4CS
Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development by (A) Advanced co-development with users, (B) Institutional integration

Deadlines for step-one submission:
- Topic A Pre-proposal: June 30th, 2016
- Topic B Full proposal: July 15th, 2016.
Applications which are selected for invitation to submit a step-two proposal will be contacted mid-September 2016, with the following
Deadline for step-two submission:
- Topic A and Topic B: November 15th, 2016

The 2nd call for proposals of ERANID - "Society and responses to drug use"

Deadline for submission: 18 October 2016 - 12:00 (CET)
The conditions to participate to this call and receive funding from BELSPO
The call content on the website of ERANID
Contact BELSPO: Aziz Naji

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs - Oproep tot voorstellen 2016

Sluitingsdatum van de oproep: 26 september 2016 om 15.00

BRAIN-be - Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks: Oproep 2016

 • Netwerkprojecten assen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
  • Blijk van belangstelling: 15 juni 2016 om middernacht
  • Onderzoeksvoorstellen: 12 september 2016 om 12u00 
   (Behalve voor het thema 2.1.1
   Onderzoek op het PE Station in Antarctica: 18 juli 2016 om 12u00)
 • Pioniersprojecten
  • Blijk van belangstelling: 27 juni 2016 om middernacht
  • Onderzoeksvoorstellen: 5 september 2016 om 12u00

Samenwerking met UNESCO - Oproep 2016
Focus: 'Man and the Biosphere'Programma

Sluitingsdatum van de oproep: 12 september 2016 om 15.00

Tweede transnationale oproep van de JPI More Years, Better Lives
Welfare, Wellbeing and Demographic Change: Understanding Welfare Models

Deadline: 11 april 2016, 12 uur 's middags

Oproep tot indienen van voorstellen voor
ONDERZOEKSACTIVITEITEN met CHINA (2015)

Deadline: 17 maart 2016, om 15 u.

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III"
Derde oproep tot voorstellen.

Blijken van belangstelling (verplicht): 28 januari 2016 om 17u.
Onderzoeksvoorstellen: 17 maart 2016 om 17u

ERANet LAC Joint Call 2015-2016
Tweede oproep tot voorstellen

Uiterste datum voor indiening van de voorstellen:
10 maart 2016 (15u MET).

BiodivERsA3 2015 Joint Call for International Research Proposals

Deadline for submission of full-proposals:
Between December 2015 and February 2016

 

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid