NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 2: Erfgoedwetenschap ("Heritage science")

Pijler 2 "Heritage science" van het programma is gewijd aan het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het federale - cultureel, wetenschappelijk en historisch - erfgoed en in het bijzonder het erfgoed in de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s), alsook het erfgoed waarop de FWI’s hun expertise inzetten. Het potentieel betrokken erfgoed is van uiteenlopende aard: materieel/tastbaar en immaterieel /digitaal, van nationale of internationale oorsprong.

De pijler heeft als doel de wetenschappelijke expertise te mobiliseren en te ontwikkelen inzake “erfgoedwetenschap" ("Heritage Science"), te weten het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de conservatie, toegang (incl. via nieuwe ICT-middelen), interpretatie en beheer van het erfgoed, vooral met het oog op de wetenschappelijke exploitatie en de sociale valorisatie. Deze benadering, veelal interdisciplinair, bevindt zich op het kruispunt van een brede waaier aan kennis en expertise, van fundamentele wetenschappen tot humane- en kunstwetenschappen.

Het onderzoek beoogt de ondersteuning van:

 • het behoud en beheer van erfgoed en collecties, met het oog op de exploitatie, voornamelijk wetenschappelijk, via de ontwikkeling en/of het testen van best practices van technieken en methoden, van bemonstering, van digitalisering of andere beheeren conserveringsmethoden, documentatie, klassering, identificatie en toegang tot de informatie en/of toegang tot materiaal uit de collecties;

en/of

 • zijn plaatsing in sociale, artistieke, historische, geografische, milieugebonden, gezondheids-, wetenschappelijke, technische, politieke, archeologische, linguïstische, literaire, muzikale, economische of culturele context, in een synchronisch of diachronisch perspectief.

De uitvoering van deze pijler gebeurt zowel door thematische als niet-thematische oproepen. De onderzoeksprojecten zullen uitgevoerd worden door een FWI of zijn gebaseerd op de coördinatie van een FWI in samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen: de projecten hebben dus ook als uitdaging zich in te passen in de globale strategische prioriteiten van de FWI’s, op het vlak van hun wetenschappelijke expertise en/of hun missie met betrekking tot openbare dienstverlening.

Samenstelling van de comités


Thematische en non-thematische projecten (bottum-up en PhD) van de oproep 2020-2021

AHEAD - Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Health information system, National health database, Health surveys, Administrative data, Data linkages, Data warehouse

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2023
 • Budget: 283.080€
 • Coördinator: Devleesschauwer Brecht (Sciensano)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Events
  • 06-10-2022 - Studiedag “gezondheidsinformatie en -beleid”
   België heeft een rijk gezondheidsinformatielandschap, met waardevolle informatie uit administratieve bronnen (bv. het gebruik van gezondheidszorg, sterfte en doodsoorzaken, sociale zekerheid), evenals bevolkingsonderzoeken en monitoringsystemen. De dienst Levensstijl en chronische ziekten van Sciensano speelt een centrale rol in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem. De dienst genereert en valoriseert gezondheidsinformatie om de gezondheidstoestand en de ongelijkheden op het vlak van gezondheid in België te kwantificeren en om de beleidsvorming inzake volksgezondheid te ondersteunen. Via het AHEAD-project, gesteund door Belspo, wil de dienst de zichtbaarheid van het Belgische gezondheidsinformatiesysteem vergroten en de heersende technische, wettelijke en ethische knelpunten identificeren. AHEAD onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande gegevens in het Belgische gezondheidsinformatiesysteem te integreren en het gebruik ervan voor wetenschappelijke exploitatie en valorisatie te vergemakkelijken.
   Meer informatie, het programma en inschrijving...  

 • Media
  • Gezonde Data – een online burgerconsultatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens
   AHEAD ("Towards the development of a National Health Data Platform", een tweejarig project gefinancierd door Belspo) en de EU Joint Action TEHDAS ("Towards a European Health Data Space") hebben de online burgerconsultatie Gezonde Data gelanceerd over het hergebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden die verder gaan dan individuele zorg, zoals onderzoek en beleidsvorming. Het online platform wil reflectie, betrokkenheid en interactie tussen burgers stimuleren en dit onder meer aan de hand van een interactieve test, discussieborden en begeleidende informatie. De bijdragen van de burgers zullen worden verwerkt in toekomstige aanbevelingen voor de Europese Commissie betreffende de rol en betrokkenheid van burgers bij het hergebruik van gegevens.
   De online consultatie wordt georganiseerd door Sciensano (België), de Health Data Hub (Frankrijk) en de NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk). Het platform is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en toegankelijk voor alle Europese burgers. Burgers kunnen hun bijdrage leveren op het platform tot 4 april 2022.
   U wordt van harte uitgenodigd om de Gezonde Data burgerconsultatie te ontdekken, uw ideeën te delen en het initiatief verder te verspreiden binnen uw netwerk.

BELTRANS - Intra-Belgian literary translations since 1970

Thematisch project
Sleutelwoorden: Belgian literature, Cultural identity and history, Translation, Reception, FAIR data, Policy

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 820.085€
 • Coördinator: Vandepontseele Sophie (KBR)
 • Promotoren: Brems Elke (KU Leuven), Vanasten Stéphanie (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

BeAM - Belgisch abstract modernisme in de kijker: technisch kunsthistorisch onderzoek met focus op synthetische organische pigmenten voor betere datering en conservering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Synthetic organic pigments, Non-invasive analyses, (Chemical) imaging, Paint degradation, Belgian Abstract Modernism, Anti-dating

 • Projectduur: 1/09/2021-1/12/2025
 • Budget: 876.534€
 • Coördinator: Saverwyns Steven (IRPA-KIK)
 • Promotoren: Currie Christina (IRPA-KIK), Janssens Koen (UAntwerpen), Lynen Frederic (UGent), Servellón Sergio (FeliXart)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CAHN - Congo-Arab Heritage in Historical Narratives

Thematisch project
Sleutelwoorden: Congo-Arab history, Historical collections and archives, Colonial narratives, Eastern DRC, History Education, Participatory public outcome

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 820.826€
 • Coördinator: Cornelissen Els (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Lierneux Pierre (WHI), Van Nieuwenhuyse Karel (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

CAPTex - Naar een betere waardering van Centraal-Afrikaanse Textiele Meesterwerken: het begrijpen van het handwerk en het behoud van de textielcollectie

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Textiles, Ethnographic, Conservation, Microscopy, Central Africa, Technology

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2023
 • Budget: 120.000€
 • Coördinator: Genbrugge Siska (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Stoffelen Piet (APM)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

Climate2Preserv - Sustainable Climate Management Strategy to Preserve Federal Collections

Thematisch project
Sleutelwoorden: Preventive Conservation, Energy-Savings Strategies, Federal Scientific Institutions' collections, Sustainable Preservation, Optimal Indoor Climate, Museum Buildings

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2025
 • Budget: 833.538€
 • Coördinator: De Bruyn Estelle (IRPA-KIK)
 • Promotoren: André Philippe (ULiège), Bauwens Geert (KU Leuven), Lousbergh Maarten (MRBAB-KMSKB), Pedersoli José Luiz (ICCROM)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

CLIMPACTH - Climate Impact on Built Heritage

Thematisch project
Sleutelwoorden: Built heritage, Climate modelling, Heritage climatology, Material characterisation, Hygrothermal modelling, Hyperspectral imaging

 • Projectduur: 01/09/2021-01/12/2025
 • Budget: 957.363€
 • Coördinator: Hayen Roald (IRPA-KIK)
 • Promotoren: De Kock Tim (UAntwerpen), Hamdi Rafiq (IRM-KMI), Scheunders Paul (UAntwerpen), Van Den Bossche Nathan (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CONGOLINES - Inscribing Lines, Weaving Threads. Congolese Colonial Drawings and Paintings as Images and Objects

Thematisch project
Sleutelwoorden: (Im)Material Culture Studies, Mental Heritage, Congolese Art History

 • Projectduur: 01/09/2021-01/12/2025
 • Budget: 1.103.906€
 • Coördinator: Ceuppens Godelieve Bambi (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Van Bockhaven Vicky (UGent), Van Grieken Joris (KBR), Mumbembele Placide (UNIKIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CUNE-IIIF-ORM - Towards an Internationally Interoperable Corpus of Cuneiform Tablets

Thematisch project
Sleutelwoorden: Ancient History, Cuneiform Tablets, Digital Humanities and Digital Cultural Heritage, Internat. Image Interoperability Framework (IIIF), Linked Open Data, Machine Learning

 • Projectduur: 01/09/2021-01/12/2025
 • Budget: 957.037€
 • Coördinator: Angenon Els (MRAH - KMKG)
 • Promotoren: De Graef Katrien (UGent), Hameeuw Hendrik (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

FAIR-GNSS - Open dataportaal voor gegevens van Europese en Belgische GNSS-referentiestations, gebouwd volgens de FAIR-principes

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: GNSS, Open data portal, FAIR data, Digital Object Identifiers

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2023
 • Budget: 299.802€
 • Coördinator: Bruyninx Carine (ORB-KSB)
 • Promotoren: Van Nieuwerburgh Inge (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Events
  • 11-10-2022 | Webinar "Putting the FAIR principles into practice"
   In the context of the BRAIN-be 2.0 FAIR-GNSS project funded by BELSPO, the Royal Observatory of Belgium together with open science experts at Ghent University, is organizing a  webinar  "Putting the FAIR principles into practice: the journey of a GNSS data repository".
   The goal of the webinar is to give a hands-on introduction to FAIR data principles and showcase a practical implementation.
   We will illustrate the use of available tools and metrics to assess the initial level of "FAIRness" of the data in our repositories as well as the steps and the issues we experienced in the process of applying FAIR principles to our data:
   - restructuring of the data repositories,
   - use of Persistent Identifiers for data (DOI for GNSS data),
   - proposals for metadata standards for GNSS data as FAIR digital objects
   As the focus is on the "journey" and on our experience as a team dealing with GNSS data in "putting FAIR data principles into practice", the webinar could be of interest to the GNSS community,  but potentially also to anyone struggling to apply FAIR data principles to their data/repositories.
   It's a free online webinar that will be held on October 11th 2022 (14:00-17:00 GMT+2). Registration is mandatory.
   More information and registration... 

FRIABLE - Valorisation and Preservation of friable medium on paper. Case Study on the collection of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Thematisch project
Sleutelwoorden: Preventive Conservation, 19th/20th-century art, Friable Media on Paper, Collection Management, Risk Assessment, Technical Art History

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 896.555€
 • Coördinator: Rossi-Schrimpf Inga (MRBAB-KMSKB)
 • Promotoren: Debry Laura ( IRPA-KIK), Van Geyts Estelle (La Cambre), Watteeuw Lieve (KU Leuven), Sauvage Leila (Rijksmuseum)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

Iguanodon 2.0 - Shepherding the "Belle Epoque" Bernissart Iguanodon collection into the 21st century

Thematisch project
Sleutelwoorden: Long-term preservation, Bernissart Iguanodons, Natural History collections

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 794.488€
 • Coördinator: Godefroit Pascal (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Baele Jean-Marc (UMons), Claeys Philippe (VUB), Fischer Valentin (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

IIHA - It Is Happening Again: Digital criminal justice archives as building blocks for the study of recidivism

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Historical records, Databases, Criminal justice, Criminal career, Recidivism

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 441.572€
 • Coördinator: Mine Benjamin (NICC-INCC)
 • Co-promotoren: Maes Eric (NICC-INCC), Jeuniaux Patrick (NICC-INCC), Robert Luc (NICC-INCC)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

InsectMOoD - Insect Museum Open -omic Database

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Museum collections, DNA bank, Museomics, Open-access, Decision map, Collection management

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 154.784€
 • Coördinator: Virgilio Massimiliano (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Vangestel Carl (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

OART - Open Access Radio Telescope

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Radio astronomy, Renovation, Education, Telescope

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 349.197€
 • Coördinator: Marqué Christophe (ORB-KSB)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

ODANext - Oceanographic data acquisition: the next age

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Innovation, FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperab, Data acquisition, Data dissemination)

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 368.127€
 • Coördinator: Scory Serge (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

OUTLAW - Outsiders en justitie. Strafrechtelijke trajecten in het negentiende-eeuwse België

Thematisch project
Sleutelwoorden: Historical criminology, Public history, Digital history, Prison history, Social vulnerability

 • Projectduur: 01/09/2021-01/12/2025
 • Budget: 597.249€
 • Coördinator: Drossens Paul (AGR-ARA)
 • Promotoren: De Koster Margo (UGent), Vrints Antoon (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

PALc - Pre-screening van antropogene kalkcarbonaten voor 14C-datering

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: AMS 14C dating, Anthropogenic lime carbonates, Mortar, Archaeometry, Polarized light microscopy, Cathodoluminescence

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2023
 • Budget: 174.300€
 • Coördinator: Boudin Mathieu (IRPA-KIK)
 • Promotoren: Elsen Jan (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

PARDONS - Topografieën van genadeverhalen : Contextualisering van vroegmoderne remissiebrieven in de Zuidelijke Nederlanden, 15de 17de eeuw

Thematisch project
Sleutelwoorden: Pardon letters, Early modern history, Medieval history

 • Projectduur: 15/12/2020 – 15/03/2025
 • Budget: 860.445€
 • Coördinator: Put Eddy (AGR-ARA)
 • Promotoren: Cools Hans (KU Leuven), Rousseaux Xavier (UCLouvain), Soen Violet (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

PROMATECH - Production, Materials and Techniques of Copper Alloy Alms Basins in Northern Europe (15th - 17th centuries)

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Basin, Material culture, Chemical characterization, Technological history, Copper alloys

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 314.620€
 • Coördinator: Balace Sophie (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: Strivay David (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

SEISMOSTORM - Making Analog Seismograms FAIR to Enable Research

Thematisch project
Sleutelwoorden: Machine learning, Storm, Seismic noise, Seismology, Modeling, Climate

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 409.850€
 • Coördinator: Lecocq Thomas (ORB-KSB)
 • Promotoren: Debeir Olivier (ULB), Ardhuin Fabrice (UBO Brest), Hadziioannou Céline (Universität Hamburg)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

SmartwoodID - Smart classification of Congolese timbers: deep learning techniques for enforcing forest conservation

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Wood anatomy, Forest conservation, Deep learning, Timber trade, Congo Basin forests

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 249.217€
 • Coördinator: Beeckman Hans (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: De Mil Tom (ULiège), Hubau Wannes (MRAC-KMMA), Van den Bulcke Jan (UGent), Verwaeren Jan (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

WOMENEXILE - Gendering Political Exile: Women's political migrations to Belgium (1918-1958)

Thematisch project
Sleutelwoorden: History, Women, Archives, Immigrants, Gender Studies

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 512.514€
 • Coördinator: Amara Michaël (AGR-ARA)
 • Promotoren: De Smaele Henk (UAntwerpen), Vanderpelen Cecile (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra


Thematische en non-thematische projecten (bottum-up) van de oproep 2019

AFRISURGE - ‘Transformative Heritage’: politiek, vredesopbouw, en digitale restitutie van cultureel erfgoed in het huidige Noordoost-Congo

Thematisch project
Sleutelwoorden: Customary authority, Resurgence, Digital restitution, DRCongo

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 851.314€
 • Coördinator: Vanhee Hein (MRAC-KMMA)       
 • Promotoren: Titeca Kristof (UA), Van Bockhaven Vicky (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

ARTPRESSE - Intermedial study of Belgian art as a networked structured as seen through the lens of the mass media magazines in the interbellum years

Thematisch project
Sleutelwoorden: Belgium, Magazine, Art, Photography, Media

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 712.514€
 • Coördinator: Lemmers Frédéric (KBR)   
 • Promotoren: Baetens Jan (KU Leuven), Bawin Julie (ULiège), Delville Michel (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Media
  • 07-12-2021 - Persbericht
   KBR zet robots in bij het digitaliseren van boeken en tijdschriften
   KBR zal dankzij de aankoop van drie geautomatiseerde scanners haar online aanbod met maar liefst 15.000 pagina’s per dag, of 3.000.000 pagina’s per jaar, kunnen uitbreiden. Het gaat specifiek om Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en de 20ste eeuw. Met deze toestellen kunnen ze sneller worden gedigitaliseerd en dus online toegankelijk gemaakt.
  • 07-12-2021 - Communiqué de presse
   KBR introduit la robotisation dans sa chaîne de numérisation de livres et de périodiques
   L’achat de trois scanners automatiques va permettre à KBR d’accélérer l’enrichissement de son offre en ligne à hauteur de 15.000 pages par jour, soit 3.000.000 de pages par an. Grâce à ces équipements spécifiques, les collections de livres et de périodiques belges des XIXe et XXe siècles pourront être numérisées plus rapidement et ainsi rendues disponibles en ligne.

BCCM GEN-ERA - BCCM collecties in het genomische tijdperk

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Culture collection, Microorganisms, Genomics , High-Throughput Sequencing, Bioinformatics

 • Projectduur: 15/03/2020 – 15/03/2022
 • Budget: 297.545€
 • Coördinator: Becker Pierre (Sciensano)
 • Promotoren: Baurain Denis (ULiège), Declerck Stephan (UCLouvain), Rigouts Leen (ITG), Vandamme Peter (UGent), Wilmotte Annick (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

BePAPER - Belgian Art on Paper in a European Perspective. 1918-1950

Thematisch project
Sleutelwoorden: Art on paper, Avant-garde studies, Museum collection, Networks and dissemination, Open data, Art and cultural history

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 650.798€
 • Coördinator: Rossi-Schrimpf Inga (MRBAB-KMSKB)
 • Promotoren: Bru Sascha (KU Leuven), Draguet Michel (ULB), Truyen Frederik (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Event
  • Symposium
   Avant-Garde Art on Paper in Europe, 1905-1950

   As part of the research project BePAPER, The Royal Museums of Fine Arts of Belgium, in collaboration with the University of Leuven and the Université Libre de Bruxelles, are organizing an international symposium on the role of paper in European avant-garde art during the first half of the 20th century.
   The symposium will take place from March 23rd to March 25th 2022.
   More information and registration

BESOCIAL - BESOCIAL: towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Social Media, Web Archiving, Preservation, Digital collections, Digital humanities, Belgian newspapers

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2022
 • Budget: 441.750€
 • Coördinator: Vandepontseele Sophie (KBR)
 • Promotoren: Mechant Peter (UGent), Michaux Benoit (UNamur), Watrin Patrick (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Report WP1 : an international review of Social Media Archiving initiatives

 • Media
  • 27-10-2021 - Welke sociale media moeten volgens u worden bewaard?
   KBR start een crowdsourcing-actie om Belgische sociale media-inhoud te archiveren. Welke accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te worden? #biefstukfriet of #donderdagveggiedag? @pukkelpop of @RockWerchter? Iedereen mag suggesties inzenden via www.kbr.be/nl/socialmedia .
   Als nationale bibliotheek bewaart en beheert KBR een collectie van 8 miljoen documenten. De overgrote meerderheid daarvan zijn ‘fysieke’ documenten, maar de instelling bewaart ook een grote collectie digitale documenten. We digitaliseren onze erfgoedcollecties, maar bieden ook digital-born publicaties zoals e-books, e-journals en databanken aan.
   Maar wat met het nationale erfgoed op het web? Er bestaan een aantal web- en sociale media- archiveringsinitiatieven in België, zoals goede praktijken voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel, maar een groot deel van het Belgische web wordt niet bewaard. Nochtans maken het web en de sociale media al jaren deel uit van ons dagelijks leven.
   Het BESOCIAL-project van KBR ontwikkelt daarom een duurzame strategie voor het archiveren en bewaren van sociale media op federaal niveau. Daarnaast werkt KBR aan een beleid voor het archiveren van websites en zou ze in 2024 starten met het systematisch archiveren van een deel van het Belgische web.
   Lees meer...

CT-CEPH - Een nieuwe kijk op Devoon, Vroeg Carboon en Laat Krijt tot Paleogene nautilide koppotigen van België: belangrijke stappen in de nautilus evolutie onthuld door micro CT en nano CT scanning van type collecties van het KBIN en KMMA

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Type collections, µCT, Evolution, Digitisation efforts, Cephalopoda

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 170.898€
 • Coördinator: Mottequin Bernard (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Goolaerts Stijn (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

DATA-KBR-BE - Facilitating Data-level Access to KBR Collections for Open Science

Thematisch project
Sleutelwoorden: Open Science, Data Management, Digital Humanities, Contemporary Belgian History and Cultural Life, Digital Text Analysis, Digital Cultural Heritage

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/3/2022
 • Budget: 498.976€
 • Coördinator: Lemmens Frederic (KBR)
 • Promotoren: Van Hulle Dirk (UA), Verbruggen Christophe (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

DeepSun - Interconnection and valorisation of long-term solar datasets via deep learning

Thematisch project
Sleutelwoorden: Digital heritage, Deep learning, Solar activity, Astronomical databases, Open access

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 556.847€
 • Coördinator: Delouille Veronique (ORB-KSB)
 • Promotoren: De Vleeschouwer Christophe (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Colonial History, Military Justice, Belgian Congo, Shared Heritage, Colonial Violence

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 314.902€
 • Coördinator: Tallier Pierre-Alain (AGR-ARA)
 • Promotoren: Henriet Benoit (VUB), Lagrou Pieter (ULB), Lauro Amandine (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

HOME - Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation

Thematisch project
Sleutelwoorden: Human Remains, Legal & Ethic, Colonization , History, Repatriation, Anthropology

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 880.940€
 • Coördinator: Semal Patrick (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Couttenier Maarten (MRAC-KMMA), de Broux Pierre-Olivier (USL-B), Delvaux Luc (MRAH-KMKG), Desmyter Stijn (NICC-INCC), Louryan Stéphane (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

ICHIE - Interconnectivity of large Carnivores, Humans and Ice Age Environments

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Late Pleistocene, Stable-isotope analyses, Large carnivores including domesticated dogs, Climatic fluctuations, Neanderthals and Upper Palaeolithic Modern Humans, Extinctions

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 179.816€
 • Coördinator: Germonpré Mietje (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Boudin Mathieu (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

LORD - Heerlijkheden en Staatsvorming in het Graafschap Vlaanderen, 15e -18e eeuw

Thematisch project
Sleutelwoorden: State formation, Seigneurie, Archives, Legislation, Taxation, Lordship

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 698.515€
 • Coördinator: Verfaillie Joke (AGR-ARA)
 • Promotoren: Buylaert Frederik (UGent), Lambrecht Thijs (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

NaPol-Intel - Nationalizing Police Intelligence in Belgium (1918-1961): Democratization Processes and Bureaucratic Knowledge Practices

Thematisch project
Sleutelwoorden: History, Belgium, Archives, Police, Intelligence, Bureaucratization

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 602.732€
 • Coördinator: Amara Michaël (AGR-ARA)
 • Promotoren: De Koster Margo (UGent), Rousseaux Xavier (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

POSTWAREX - The ultimate punishment: military justice and the executions of death penalties for collaborators after the Second World War in Belgium (1944-1950)

Thematisch project
Sleutelwoorden: Legal history, Penal law, Social history, Archives of the military justice system

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 293.351€
 • Coördinator: Luyten Dirk (AGR-ARA)
 • Promotoren: Horvat Stanislas (ERM-KMS)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

RETROPOLLEN - Reconstructing four decades of spatio-temporal airborne pollen levels for Belgium to assess the health impact

Thematisch project
Sleutelwoorden: Pollen, Surface air pollution, Chemistry Transport Model, Health, Pollinosis

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 830.894€
 • Coördinator: Delcloo Andy (IRM-KMI)
 • Promotoren: De Guchtenaere Ann (Zeeprev), Hendrickx Marijke (Sciensano), Hutsemékers Virginie (CELINE-IRCEL), Michils Alain (ULB), Nawrot Tim (UHasselt)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

SURA - Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels

Thematisch project
Sleutelwoorden: Historical pre-digital photos, Egyptology, Archaeology, Valorisation of unexplored heritage, Metadata, Digital imaging

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2022
 • Budget: 297.567€
 • Coördinator: Claes Wouter (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: De Meyer Marleen (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

TOCOWO - Ter ondersteuning van het internationaal tentoonstellen van etnografische collecties: identificatie van Congolese houten objecten met behulp van micro CT en sub micro CT

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Wood anatomy, African artefacts, Conservation, Travelling exhibitions, Micro-CT and sub-micron CT, CITES

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2022
 • Budget: 218.732€
 • Coördinator: Genbrugge Siska (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Beeckman Hans (MRAC-KMMA), Van den Bulcke Jan (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie