Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Internationale culturele organisaties

ICCROM (Internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen)
ICCROM is een autonome, wetenschappelijke, intergouvernementele organisatie opgericht door de UNESCO in 1959 in Rome. Het informeert, moedigt onderzoek aan en adviseert over conservatie en restauratie van het cultureel patrimonium. ICCROM's rijke bronnen omvatten één van de meest vooraanstaande bewaarbibliotheken ter wereld. De catalogus van de bibliotheek kan voortaan online geraadpleegd worden.
Lees meer op de ICCROM website...

International Association for Classical Archaeology
Deze internationale vereniging voor klassieke archeologie in Rome is een vereniging van archeologen en studenten oudheidkunde, in het bijzonder de Griekse en de Romeinse. Ze splitst zich toe op de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek, het behoud van klassieke studies en de bescherming van het erfgoed uit de oudheid.
Lees meer op de Associazione Internazionale di Archeologica Classica website...

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid