Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Interuniversitaire attractiepolen 6 (IUAP)


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Feys Veronique, Lejour Corinne
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 22/12/2000
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2007 - 31/12/2011
  • Budget: 143,000,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 44

Begeleidingscomité:

Vertegenwoordigers van de federale overheid, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, VLIR, CREF, 1 buitenlandse expert


Doelstellingen:

Het doel van het programma «Interuniversitaire attractiepolen» (IUAP) is steun te verlenen aan in netwerkverband werkende excellerende ploegen inzake fundamenteel onderzoek uit de verschillende Gemeenschappen van ons land om hun gezamenlijke bijdrage te vergroten aan de algemene vooruitgang van de wetenschap en, in voorkomend geval, aan internationale wetenschappelijke netwerken.

De doelstellingen van het programma zijn:

- het toekennen van extra personele en materiële middelen voor een voldoende kritische massa aan onderzoekploegen die in internationale wetenschappelijke kringen al erkenning genieten;
- het stimuleren van intercommunautaire interacties en strakker aanhalen van de banden tussen universiteiten uit verschillende gemeenschappen om duurzame netwerken te vormen;
- het uitbouwen of tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen teams uit verschillende instellingen en bevorderen van de complementariteit en de interdisciplinariteit tussen die teams;
- het in staat stellen van jonge teams profijt te trekken van het excellerende milieu van een netwerk en de internationale uitstraling ervan om het excellerende niveau van het fundamenteel onderzoek in België te blijven garanderen.


Beschrijving:

De 44 netwerken bestrijken de meest diverse gebieden: biologie, geneeskunde, scheikunde, fysica, toegepaste wetenschappen, historische wetenschappen, sociale wetenschappen en menswetenschappen.


Onderzoeksprojecten:

P6/01: Justitie en Samenleving : sociopolitieke justitiegeschiedenis in België (1795-2005)

P6/02: Niet-lineaire systemen, stochastische processen en statistische mechanica

P6/03: Statistische analyse van associatie en afhankelijkheid in complexe data

P6/04: Dynamische systemen en controle

P6/05: Van de genen naar de functionele stoornissen in erfelijke en maligne aandoeningen

P6/06: Democratische Regelgeving en Reflexieve Theorie van Collectief Handelen

P6/07: Economisch en financieel beleid in een globale economie: Evenwichtsanalyse en sociale evaluatie

P6/08: Fysische scheikunde van plasma-oppervlak interacties

P6/09: Hoger Onderwijs en Onderzoek: Organisatie, Markt Interacties en Algemene Impact op de Kenniseconomie

P6/10: Photonics@be, micro, nano en kwantum-fotonica

P6/11: Fundamentele Interacties: theorie, fenomenologie en experiment

P6/12: Cel-gemedieerde immuniteit in fysiologische en pathofysiologische omstandigheden: van basis onderzoek naar klinische toepassingen

P6/13: Identificatie en geïntegreerde modellering van natuurlijke en antropogene effecten op hydrosystemen: Het Scheldebekken en de aanpalende kustzone van de Noordzee

P6/14: G-proteïne gekoppelde receptoren: van structuur tot ziekten

P6/15: Moleculaire dialoog tussen parasiet en gastheer: het trypanosoommodel.

P6/16: Niet-destructieve analyse van objecten van cultureel erfgoed

P6/17: Geavanceerde complexe anorganische materialen via een nieuwe bottom-up benadering: synthese en vormgeving

P6/18: Signaaltransductie in ontstekingsreacties: van gen tot organisme

P6/19: Eiwitten : interacties betrokken bij opvouwing, functie en supra-moleculaire assemblages

P6/20: Paracriene en transcriptionele controle van embryogenese

P6/21: Inverse problemen en optimalisatie in laagfrequent elektromagnetisme

P6/22: De transitie van Republiek tot Keizerrijk: De impact van ‘Romanisatie’ op steden en platteland in Italië en de provincies (2de /1ste eeuw voor Chr. - 2de /3de eeuw na Chr.)

P6/23: Exotische atoomkernen voor kernfysisch and nucleair astrofysisch onderzoek

P6/24: Meerschalige aanpak van de mechanica van metalen op fysische basis

P6/25: Bioinformatica en Modelleren: van genoom naar genoomnetwerken

P6/26: Belgisch Fundamenteel Onderzoek Netwerk in Cryptologie en Informatiebeveiliging

P6/27: Functionele Supramoleculaire Systemen

P6/28: Mechanismen die de integratie van signaal transductie verzorgen in ziekte en gezondheid

P6/29: Perceptuele en cognitieve verwerking in de hersenen van de menselijke en niet-menselijke primaat

P6/30: Bloedvatvorming en vaatwandbiologie in pathologie en geneeskunde

P6/31: Moleculaire en cellulaire mechanismen van electrische exciteerbaarheid

P6/32: Stad en samenleving in de Lage Landen (1200-1800): ruimte, kennis, sociaal kapitaal

P6/33: Groei en ontwikkeling van hogere planten

P6/34: Groter Mesopotamië: reconstructie van zijn milieu en geschiedenis

P6/35: Belang en interactie van allergie, infecties en respiratoire blootstelling aan de omgevingsfactoren in chronische onderste & bovenste luchtwegaandoeningen

P6/36: De lever progenitorcelniche in experimentele condities en humane leverziekte

P6/37: Veranderende patronen van participatie en vertegenwoordiging in moderne democratieën. Eeen vergelijkend onderzoek naar de relaties tussen burger en staat

P6/38: Niet invasieve kwantitatieve moleculaire beeldvorming toegepast voor de studie van cellulaire processen in oncologie en neurologie

P6/39: Fundamentele vraagstukken in software engineering: modelleren, verificatie en evolutie van software

P6/40: Moleculaire en Cellulaire Basis voor Beta Cel Therapie in Diabetes

P6/41: Inhibitie van HIV-replicatie

P6/42: Kwantumeffecten in clusters en nanodraden

P6/43: Een geïntegreerd onderzoek naar de pathogenese van neurodegeneratieve aandoeningen van het centrale en perifere zenuwstelsel

P6/44: Grammaticalisatie en (inter)subjectificatie


Documentatie:

Interuniversity Attraction Poles - Phase VI   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2110)
[Om te downloaden]  [Om te bestellenOver deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid