Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen (fase 1)

DI/03: Digitale copies van documenten

DI/04: Databanken van objecten uit kunst- en historische collecties

  • Rapport final (pdf): Bases de données d'objets de collections artistiques et historiques Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
  • Eindrapport (pdf): InfoCol: Digitalisering van de collecties van de KMKG

DI/05: Catalogi en databank van wetenschappelijke collecties

  • Eindrapport (pdf): Catalogi en databank van wetenschappelijke collecties

DI/06: Databank van geschreven climatologische observaties

  • Rapport final (pdf): Banque de données d’observations climatologiques manuscrites

DI/07: Digitalisering van fotografische platen

  • Eindrapport (pdf): Digitalisering van originele fotografische dragers

DI/08: Scanning van foto’s en andere objecten

  • Eindrapport (pdf): Digitale ontsluiting en conservering van foto's en andere objecten

DI/09: Scanning van audiovisueel materiaal

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid