Belspo Sitemap Contact Nieuw Home

België beweegt zich binnen een alsmaar complexer wordende sociale en economische realiteit. Het doel van dit programma is deze complexiteit te ontwarren en de wetenschappelijke kennis aan te reiken om de federale Staat de mogelijkheid te bieden de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.
Het programma Samenleving en Toekomst is opgebouwd rond de behoeften aan kennis – in het kader van de bevoegdheden van de federale Staat – waarvoor de sociale wetenschappen antwoorden kunnen aanreiken.
Lees meer...

Nieuw

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid