Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
Samenleving en Toekomst - Het programma

Publicaties

De kwaliteitslabel wordt toegekend aan onderzoeksprojecten die bij de ex-post evaluatie door een panel van buitenlandse experts een GLOBALE score van minstens 6 ("sufficient") op 10 ("excellent") kregen en bovendien minstens een 6/10 scoren op ELK van de evaluatiepunten:
(1) uitvoering van de taken zoals vastgelegd in het onderzoekscontract;
(2) methodologie uitgevoerd volgens wetenschappelijke standaarden en
(3) bijdragen van het project aan de wetenschappelijke kennis en aan de ondersteuning van het beleid.

Dat kwaliteitslabel wordt aangebracht op het eindrapport voor een breed publiek.

The Long and Winding Road to Employment.
An Analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium: final report

Andrea Rea, Johan Wets

[Te downloaden]

Jeugdcriminaliteit ontcijferd
La délinquance des mineurs déchiffrée

Bruno Cheval, Caroline De Man, Ann Vander Steene, Sarah Van Praet

[Te downloaden]

Evaluation de l’activation du comportement de recherche d’emploi

Bart Cockx, Muriel Dejemeppe, Bruno Van Der Linden

[Te downloaden] [Bijlagen te downloaden]

L'Europe en Belgique, la Belgique dans l'Europe Europa in België, België in Europa

Bart Vanhercke, Gert Verschraegen, Pierre-Paul Van Gehuchten, Yannick Vanderborght (Eds.)

[Te downloaden]

Sociale ongelijkheden in gezondheid in België

Herman Van Oyen, Patrick Deboosere, Vincent Lorant, Rana Charafeddine, (Eds.)

[Te downloaden]

De m/v carrièrekloof
Carrièreverschillen tussen vrouwen en mannen in België

Nick Deschacht, Anneleen Baerts, Marie-Anne Guerry

[Te downloaden]

Diversité et vulnérabilité dans les usages des TIC
La fracture numérique au second degré

Périne Brotcorne, Lotte Damhuis, Véronique Laurent, Gérard Valenduc, Patricia Vendramin

[Te downloaden] [Bijlage te downloaden]

Politiques publiques pour promouvoir l’emploi des parents et l’inclusion sociale
(PEPSI)

Danièle Meulders, Perrine Humblet, Leila Maron, Gaëlle Amerijckx

[Te downloaden]

Politieke mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie:
een multilevel studie van de digital divide (INTERMOB)

Stefaan Walgrave, Marc Hooghe, Lance Bennett, Dietlind Stolle

[Te downloaden]

Democratie en de kloof tussen discours en praktijk.
Burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau (ARBOT)

Katrien De Koster, Jarl Kampen, Didier Caluwaerts, Ann-Sophie De Cloedt,
Sam Depauw, Kris Deschouwer

[Te downloaden]

Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België (NOMIBE)

Marco Martiniello, Andrea Rea, Christiane Timmerman, JohanWets (Eds.)

[Te downloaden]

Economie plurielle et régulation publique
Le quasi-marché des titres-services en Belgique (2009)

Arnaud Henry, Stéphane Nassaut, Jacques Defourny, Marthe Nyssens

[Te downloaden]

Multiple Community Policing: Hoezo? (2009)

M. Easton, P. Ponsaers, C. Demarée, N. Vandevoorde, E. Enhus, H. Elffers, F. Hutsebaut, L. Gunther Moor

[Te downloaden]

Cyberteens, cyberrisks, cybertools
Tieners en ICT, risico's en opportuniteiten. (2009)

Cyberteens, cyberrisks, cybertools
Les teenagers et les TIC, risques et opportunités (2009)

J. Bauwens, C. Pauwels, C. Lobet-Maris, Y. Poullet en M. Walrave

[Te downloaden]

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid