Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Individuele hulpverlening

Juridische hulpverlening

De maatschappelijk assistenten hebben ook als opdracht het personeel wegwijs te maken in de juridische wereld.

Zij hebben geen antwoord op alle juridische vragen, maar wel een uitgebreid overzicht van de organen die er al dan niet gratis op kunnen antwoorden.

Er zijn tal van juridische diensten voorhanden waarbij juridische informatie kan worden verkregen; het betreft diensten voor eerstelijnsrechtshulp. Zij verdedigen u niet voor de rechtbank, maar leggen u uit wat uw rechten zijn. Zij zijn vlot toegankelijk en in elk gerechtelijk arrondissement is er een te vinden. Het aanbod van juridisch advies verschilt sterk naargelang de plaats waar u woont. Naargelang de regio hebt u toegang tot een wetswinkel of een « eerste raad van de advocatuur ». Het is een eenmalige consultatie tijdens welke een advocaat u informatie of advies geeft. Sommige OCMW’s bieden eveneens gratis rechtsbijstand.

De maatschappelijk assistenten beschikken over zeer gediversifieerde informatie en documentatie over eerstelijnsrechtsbijstand en tonen u de weg naargelang uw problemen.


Waar kan u nog terecht voor (gratis) juridisch advies?


Juridische eerstelijns bijstand

Binnen elk gerechtelijk arrondissement bestaat een Commissie voor Juridische Bijstand. Het CJB staat in voor de organisatie van de juridische eerstelijns bijstand. Voor een gratis en eerste raadgeving kan u terecht bij de diensten voor eerstelijnsbijstand.
Op verschillende plaatsen (Justitiehuis, rechtbanken, OCMW's, .) organiseert het CJB zitdagen ("permanenties") waar elke burger , ongeacht zijn inkomen, terecht kan voor een gratis eerste oriënterend juridisch advies . Dit advies wordt gegeven door een advocaat.
Meer info: www.advocaat.be
In het zoekvak (klein vergrootglas) vult u "Gratis juridisch advies"


Juridische tweedelijns bijstand

Elke balie heeft een Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) voor de organisatie van juridische tweedelijns bijstand (vroegere "pro Deo").
Het gaat om de aanstelling van een advocaat voor een persoon met een beperkt inkomen . Deze aanstelling kan gebeuren voor een uitgebreid juridisch advies of voor een procedure voor de rechtbank.
Meer info: www.advocaat.be
In het zoekvak (klein vergrootglas) vult u "Pro deo"


De Wetswinkel

De Wetswinkel kent geen drempel, de deur staat er wagenwijd open. Bovendien word je er professioneel geholpen. Alle adviezen worden er verstrekt door beroepsjuristen.

Je kan bij de Wetswinkel terecht voor alle soorten juridische problemen.
Zij geven steeds een eerste algemeen en oriënterend advies.
Indien een probleem te complex is of te technisch, zal het advies worden nagezonden (zo nodig wordt verwezen naar een bevoegde dienst).

Je kan de Wetswinkels vinden in de afdelingen Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen centrum en vesten, Merksem, Oostende, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout. De afdeling Leuven is in voorbereiding.

Juridisch advies wordt enkel verstrekt tijdens een persoonlijk bezoek aan één van voormelde afdelingen. Indien je zelf echt niet kan komen, stuur dan een vertrouwenspersoon die je problemen kan voorleggen.

Algemeen secretariaat:
Tel: 070-225 888 van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur
E-mail: info@dewetswinkel.be
meer info: www.dewetswinkel.be
Voor een consultatie betaal je 15€.


Verbruikersorganisaties

Je krijgt bv. een CD met factuur toegestuurd, terwijl je niets heb besteld.
Je hebt een abonnement op een tijdschrift opgezegd, maar men blijft het toesturen en ook daarvan krijg je een factuur.
Een verbruikersorganisatie bv. Gezinsbond, Testaankoop, Verbruikersateljee,. kan je zeker raad geven.

 1. Gezinsbond
  De Gezinsbond heeft een uitgebreide dienstverlening. De organisatie beschikt over tal van diensten met elk een eigen specialisatie.
  Voor 35 euro per jaar wordt jouw gezin lid van de Gezinsbond.

  Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond
  Op de Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond kan je als lid terecht voor gratis advies bij sociale, familiale, materiële en persoonlijke problemen.
  Je kan de dienst bereiken in de Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507 88 66 of fax 02-511 90 65, sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be .
  meer info: www.gezinsbond.be vervolgens "Sociaal - Juridische dienst"

 2. Testaankoop
  Telefonisch contact (indien je lid bent - mits betaling abonnementsprijs)
  Juridische raadgevingen
  Tel 02-542.34.34
  Fiscale raadgevingen
  Tel 02-542.33.97
  Kredietadvies
  Tel 02-542.33.44
  van maandag tot vrijdag
  van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
  Advies over Erfrecht
  Tel 02-542.33.68
  op dinsdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
  Per e-mail (indien je lid bent - mits betaling abonnementsprijs)
  meer info: www.test-aankoop.be

 3. Verbruikersateljee
  Verbruikersateljee is een beweging voor de kleine consument.
  Met laagdrempelige publicaties, gerichte acties en adviesverlening willen zij de consument bewuster en weerbaarder maken.
  Hun actiegebied ligt in Vlaanderen en hun voornaamste materies zijn:
  - de kredieten en bankdiensten
  - de problemen bij schuldinvorderingspraktijken
  - de huurproblematiek
  - de energiefacturen
  - de telecomschulden
  - de problematiek van gezondheidskosten

  De filosofie van Verbruikersateljee bestaat erin dat zij als consumentenbeweging gratis advies geven aan mensen die in deze samenleving nog al te vaak onrecht ondervinden: patiënten, huurders, mensen met schulden, slachtoffers van onrechtvaardige handelspraktijken,. Zij helpen hen bij het zoeken naar een uitweg.
  meer info: www.verbruikersateljee.be, tel. 02-552 02 48,
  verbruikersateljee@skynet.be
  Verbruikersateljee, Agoragalerij, Grasmarkt 105/51, 1000 Brussel -
  fax 02-552 02 55
  Op hun website onder "Ons team" vind je de specifieke werking binnen de verschillende Vlaamse provincies met alle contactgegevens.


De Huurdersbond

De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders.
De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven.

De Huurdersbond biedt je advies bij concrete problemen, bv.. over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties...

In ruil voor een jaarlijks lidgeld variërend van 12 tot 15 euro kan je een jaar lang een beroep doen op het huuradvies. Tevens ontvang je zes maal het Huurdersblad.

meer info: www.huurdersbond.be


Advocaten voor jongeren

Ook wie nog geen 18 is, kan juridische problemen hebben. Je wordt bv. beschuldigd van een strafbaar feit of je huisbaas zegt de huur op. Je kan problemen hebben met de echtscheiding van je ouders, met onderhoudsgelden, met de politie of op school. Misschien heb je problemen met een vakantiejob of leercontract.
In al die gevallen kan je advies en bijstand gebruiken van een jongerenadvocaat.
Zo'n jongerenadvocaat kan je ook verdedigen voor de jeugdrechtbank.
De dienst is gratis.
Alleen minderjarigen kunnen hier terecht.
Advocaten voor Jongeren
Regentschapsstraat 63 - 1000 Brussel - 1ste verdiep
Telefonisch bereikbaar op het nummer 02-519 84 27 elke werkdag van 17 tot 19 uur
Bezoek is mogelijk elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur


Mutualiteiten

Ook de mutualiteiten bieden verschillende vormen van specifieke rechtshulp.
Voor meer info contacteert u best uw eigen mutualiteit.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid