Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Individuele hulpverlening

Psychosociale hulpverlening

Voelt u zich enorm gefrustreerd in uw doen en laten? Beleeft u een moeilijke periode op het werk of rondom u of voelt u zich depressief?

Iedereen heeft in zijn/haar leven wel eens te kampen met psychosociale of relationele problemen die van erg diverse aard kunnen zijn: conflictsituaties met partner, familie, buren, kennissen, instellingen, ... .

Een maatschappelijk assistent van onze dienst zal, via een reeks oriënteringsgesprekken, samen met u trachten verwarrende en pijnlijke situaties op te helderen.

Indien u het wenst of noodzakelijk acht, gaan wij samen op zoek naar de hulpverleningswijze die het best aansluit op uw verwachtingen en behoeften.


Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding is de rode draad bij elke vraag die u stelt aan onze maatschappelijk assistenten.

Soms is het moeilijk om over persoonlijke problemen te praten en is de stap naar de hulpverlening te groot.

Daarom is het belangrijk te onthouden dat iedereen in een situatie kan terechtkomen of met problemen kan geconfronteerd worden waarmee hij of zij zich geen raad weet en waar hij of zij alleen niet uitkomt.

Onze bedoeling is te luisteren naar uw verhaal, uw beleving, uw gevoelens vanuit de wetenschap dat het zeer moeilijk is om naar buiten te komen met emotionele bekommernissen, relationele problemen en andere delicate materies.

Wij bieden een gepast kader waar u in alle vertrouwen en discretie terecht kunt.

Praten over uw problemen is de eerste stap in de goede richting, uw probleem delen kan zeer verhelderend werken.
Door onder deskundige begeleiding alles op een rijtje te zetten, is de stap naar de oplossing dikwijls dichtbij.
Wij bieden hier de gepaste begeleiding.

Voor een gesprek kan je altijd terecht bij onze maatschappelijk assistenten.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid