NL FR EN
www.belgium.be

Contact

Voor algemene informatie

Over BELSPO’s betrokkenheid in Europese projecten:
sepro@belspo.be

Over het programme Horizon Europe - Next EU Research and Innovation programme (2021-2027):
NCP Federal BE

Contactpersonen

De contactgegevens zijn per project terug te vinden op de webpage Projecten.

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

 www.belspo.be