NL FR EN
www.belgium.be

Contact

Secretariaat

Voor het indienen van voorstellen en evaluaties.
Voor algemene vragen over uw project.

esfri-fed@belspo.be

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

 www.belspo.be