NL FR EN
www.belgium.be

e-Science Connection BELSPO in het wetenschappelijke onderzoek


Editoriaal

Onderzoekers zeggen wel eens: ‘ik heb vier financierings­bronnen voor mijn onderzoek: mijn universiteit, het FWO, Europa, en BELSPO’.

Dat klopt. BELSPO is aanwezig op vele fronten in het wetenschappelijk onderzoek.

Natuurlijk via het onderzoek van de Federale Wetenschappelijke Instellingen: geschiedenis en kunstgeschiedenis, biologie, meteorologie, astronomie, ruimtevaart… met vaak een zeer hoge specialisatiegraad van onze wetenschappers.

BELSPO is ook een van de belangrijke ‘adviseurs’ van de federale regering. Onze onderzoeksprogramma’s worden opgesteld in nauw overleg met de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en goedgekeurd door de Ministerraad. Ze brengen onderzoekers van alle universiteiten van ons land samen rond de hete hangijzers uit de actualiteit: klimaat, biodiversiteit, milieu, arbeidsmarkt, veiligheid, mobiliteit, gezondheid, ouder worden, migratie, armoede, radicalisering … . In een speciaal programma, als onderdeel van het relanceplan na de COVIDcrisis, werkt BELSPO ook mee aan betere monitoring van sociaaleconomische veranderingen, aan bescherming van het milieu op de Noord- en de Zuidpool, aan het verbeteren van de databanken van micro-organismen (zoals van virussen die pandemieën kunnen veroorzaken), aan een klimaatneutrale economie, aan uitwisselen van wetenschappelijke data wereldwijd…

BELSPO is eveneens een belangrijke schakel tussen de Europese Unie en onderzoekers in ons land. We nemen deel aan partnerships over de onderzoeksprioriteiten van de Europese Commissie. Het gaat dan om thema’s die over de hele Unie gelijklopend zijn, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, concurrentiekracht van de ondernemingen en daarmee samenhangend, jobs…).
Andere programma’s betreffen vragen die wel terugkomen over meerdere landen maar niet overal dezelfde zijn. Het beheer van zeeën en oceanen, de bevolkingspiramide, de tastbare impact van de klimaatverandering, de aanwezigheid van erfgoed in het dagelijks leven, …. kunnen verschillen van de Algarven tot Lapland, en van de Connemara tot Cyprus. Daarvoor nemen we deel aan specifieke samenwerkingen tussen EU-landen.

Ik ben blij u dit nummer te kunnen voorstellen dat meer inzicht geeft in deze dimensie van ons werk. De artikels die volgen zijn trouwens maar het topje van de ijsberg. Regelmatige lezers van Science Connection kennen onze verwevenheid met onderzoek wereldwijd. Maar als lezer heeft u ook recht op achtergrondinformatie over het hoe en waarom van onderzoek voor overheden.

Onderzoek gebeurt door specialisten, maar het gebeurt voor de burgers, om hen te helpen bij hun vragen van elke dag. Het gebeurt ook voor de generaties na ons, aan wie we de planeet zullen nalaten.

Veel leesplezier en aarzel niet uw vragen te stellen via www@belspo.be

Arnaud VAJDA
Voorzitter van het Directiecomité

Overheden baseren steeds meer hun beleid op wetenschappelijk onderzoek

  • Dat geldt natuurlijk voor de verschillende regeringen in België: de federale regering, gewest- en gemeenschapsregeringen… Op alle niveaus dragen studies bij tot voorbereiding, evaluatie en bijsturing van het beleid.

Het wordt steeds warmer

  • Regelmatig sneuvelen hitterecords, maar ook neerslagrecords. Genieten van het weer dus, maar met die steeds terugkerende vraag : kunnen we hier wel onbezorgd van genieten? Wanneer wordt het in de zomer té warm? Wanneer regent het te hard?  

Het verleden woont in ons

  • Waarom besteden mensen zoveel aandacht aan erfgoed? Waarom is het belangrijk? Hoe kunnen we niet alleen ons cultureel en historisch erfgoed, maar ook ons natuurlijk erfgoed, onze culturele en ambachtelijke tradities en onze manier van leven met respect behandelen?

We worden steeds ouder… en moeten daar op tijd aan denken

  • Demografische veranderingen zijn wereldwijd een allesoverheersende trend. Voor de Europese Unie is de impact nu al zeer groot. De levensverwachting stijgt en het geboortecijfer daalt... Over een paar decennia zullen de verschillen met de samenleving van vandaag gigantisch zijn.

Waarom biodiversiteit?

  • Zonder bijen geen honing. Zonder insecten geen bestuiving en nauwelijks nog vruchten. Zonder biodiversiteit minder groen en minder zuurstof, minder gevarieerd voedsel, minder zuiver water, veel minder geneesmiddelen….

Blauwe economie?

  • We zijn met meer dan 8 miljard mensen, in 2150, zouden we het op aarde gezellig moeten maken met bijna 10 miljard. Die moeten bijvoorbeeld allemaal kunnen eten, voldoende en liefst voedzaam en gezond. Maar nu al botst de landbouw op haar limieten.

Gezonde én productieve oceanen: kan dat?

  • Is die diepzeemijnbouw een alternatief voor mijnbouw op het land? Maar wat is de globale impact ervan? Deze ecosystemen op 4000 m diepte en meer, zijn nog in grote mate ongekend terrein. Welke invloed kan de ontginning van mangaanknollen precies hebben op het leefmilieu in de oceanen?

Lees meer

Stuur een e-mail naar scienceconnection@belspo.be om u te abonneren, bij adresverandering of om u uit te schrijven.
Op regelmatige tijdstippen verspreiden we via e-mail ook de digitale e-Science Connection waarmee we sneller kunnen inpikken op de actualiteit.
U kunt zich hier abonneren op de e-Science Connection .