NL FR EN
www.belgium.be

Kandidatuurstelling MC

Procedure

Aanstelling in het MANAGEMENT COMMITTEE beheerscomité van een COST Actie

 • Korte beschrijving van de procedure
  • De kandidaat neemt contact op met de Nationale COST Coördinator  OF/EN  De kandidaat wordt verwezen naar het bevoegde Belgische Contactpunt en krijgt informatie over de indieningsvoorwaarden
  • De aanvraag wordt ingediend
  • Evaluatie van de kandidatuurstelling, feedback gegeven en (mogelijks) MC-nominatie

 • Toelatingscriteria:
  • Bewezen expertise in het domein van de COST-actie
  • Financiering beschikbaar voor de duur van het project

 • Verwerking van de aanvragen en Selectiecriteria:
  • Hoofdindiener heeft voorrang op alle andere aanvragen
  • Regionale spreiding
  • Secundaire indieners hebben voorrang
  • Institutionele spreiding
  • Genderevenwicht
  • Chronologische volgorde

 • Feedback vanaf de datum van de indiening van de aanvraag:
  • Lopende Acties: 3 weken
  • Nieuwe Acties: 3 maanden

 

Links

Europese COST-site
Open Call : A simple one-step application process