NL FR EN
www.belgium.be

Contact

Belgische contactpunten

Commission of Senior Officials,
Cost National Coordinator

Pascale Van Dinter
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
+32 (0)2 238 37 43
 www.belspo.be

Voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen
Pascale Van Dinter
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
+32 (0)2 238 37 43
 www.belspo.be

Voor de FOD Volksgezondheid en Sciensano
Ria Nouwen
DG Dier, Plant en Voeding
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
7th floor
+32 (0)2 524 90 92
 www.health.belgium.be

Contactpunt voor de Universiteiten en de Hogescholen in Vlaanderen
Man Hei TO
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 Brussel
+32 (0)2 550 15 55
 www.fwo.be

Voor de Industrie en de kmo's in Vlaanderen
Paris Van Paesschen
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Vlaamse Overheid (EWI)
Afdeling Onderzoek
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 Brussel
+32 (0)476 86 30 22 of via Teams 
 www.ewi-vlaanderen.be

Voor de Industrie en de kmo's in Brussel
Sophie Lemahieu
INNOVIRIS
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel
+32 (0)2 600 50 58
 www.innoviris.be

Pour les Universités et hautes écoles de la communauté française
Martin Degand
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
DGESVR -Direction de la Recherche Scientifique
Rue A. Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Pour les Industries et les PME en Wallonie
Pierre Demoitié
Service public de Wallonie économie emploi recherche
Département de la recherche et du développement technologique
Direction des programmes de recherche
Place de la Wallonie, 1 (Bât. III),
5100 Namur
+32 (0)81 33 45 40
recherche.wallonie.be/cost

Europees contactpunt

COST Office:
www.cost.eu/service/contact