NL FR EN
www.belgium.be

Wist u dat...?

18-09-2020 - Mobiliteitsbeperkingen in de Europese Unie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitsbeperkingen in de Europese Unie (van binnen of buiten de EU).
Lees meer...

05-05-2020 - Vreemdelingenzaken

Implicaties van het Covid-19 op de administratieve procedures
Lees meer...

01-03-2019 - België voert sinds 3 januari de Single Permit Directive 2011/98/EU uit

Om een onderzoeker buiten een gastovereenkomst in dienst te nemen, moet de werkgever nu een aanvraag indienen bij de regionale overheid die met werkgelegenheid en arbeid is belast, die dan op haar beurt die aanvraag aan de Dienst Vreemdelingenzaken doorspeelt (voor de verblijfsvergunning).

Erkende instellingen mogen nog altijd met gastovereenkomsten werken, daar die procedure nog niet in de procedure Single Permit is opgenomen.

07-01-2019 - Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.
Lees meer...

07-01-2019 - Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.
Lees meer...

07-03-2018 - Internationale Socialezekerheidsverdrag

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo.
Voor meer informatie, zie de website van Sociale Zekerheid .

02-03-2018 - Blue Card

Aanvullend op deze website, voor wat Blue Card betreft, kunt u eveneens het Portaal van de EU op Immigratie raadplegen: http://ec.europa.eu/immigration/bluecard_en .

20-04-2017 - Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest in zaak C-544/15 Sahar Fahimian / Bundesrepublik Deutschland
De nationale autoriteiten kunnen om redenen van openbare veiligheid weigeren om aan een Iraans staatsburger die een diploma heeft behaald aan een universiteit ten aanzien waarvan beperkende maatregelen zijn genomen, een visum af te geven voor een studie op een gevoelig gebied, zoals IT-beveiliging.
Lees meer...

26-06-2016 - Vrijstelling van de bijdrage voor studenten en onderzoekers die een beurs ontvangen

Lees meer...

11-05-2016 - Nieuw regels om studenten, onderzoekers en stagiaires uit derde landen aan te trekken

Lees meer...