Belspo Sitemap Contact Home
Wetenschappelijk visum - Informatiebronnen

Formulieren

Gelieve te noteren dat een gastovereenkomst rechten en plichten inhoudt,
zowel voor de onderzoekers als voor de erkende instelling.
Alleen een persoon die gemachtigd is de onderzoeksinstelling aansprakelijk te stellen, kan de gastovereenkomst ondertekenen.


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid