NL FR EN
www.belgium.be

De onderzoeker en de sociale zekerheid

Vragen over pensioen en sociale rechten moeten nooit worden uitgesteld.

Voor iedere mobiele werknemer, of die nu Belg is die op het punt staat naar het buitenland te vertrekken of een buitenlandse werknemer die tijdelijk in België is, staat er relevante informatie ter beschikking die een antwoord biedt op alle vragen of noden.

In de eerste plaats is er een handleiding voor de mobiele onderzoeker waarin de te ondernemen stappen, de te volgen procedures, de genoten rechten, de na te leven wettelijke of administratieve bepalingen en de bij de aankomst in België of bij het verlaten van het Belgisch grondgebied te stellen handelingen worden uitgelegd.

Bovendien biedt de site van de FOD Sociale Zekerheid een reeks links en informatie voor de mobiele burger/onderzoeker. 

De Europese Commissie  heeft ook een informatiesite gecreëerd voor mobiele burgers en hun gezin. Alle informatie over rijbewijs, belastingen, rechten enz. is hier terug te vinden.

Op de door de Europese Commissie opgebouwde portaalsite kunnen heel wat vragen worden beantwoord, net als op EULISSES .

Voor nadere toelichting, zie