NL FR EN
www.belgium.be

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Belspo neemt een cruciale rol op zich als gastheer van het nationaal focal point voor het IPCC, waarbij het de coördinatie van de betrokkenheid van België bij het IPCC op zich neemt. Het nationaal focal point fungeert als het belangrijkste communicatiekanaal tussen het IPCC en de Belgische overheid. Daarnaast speelt Belspo een essentiële rol bij het bepalen van het nationale standpunt en het coördineren van de nationale inbreng, en faciliteert de betrokkenheid van nationale experts en belanghebbenden bij het IPCC-proces.

Het IPCC is een internationaal orgaan dat zich toelegt op het beoordelen van wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie over klimaatverandering. Het IPCC is opgericht in 1988 door de Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het heeft als belangrijkste doelstelling om beleidsmakers en regeringen wereldwijd te voorzien van objectieve en betrouwbare informatie over de stand van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering.

Het IPCC brengt duizenden wetenschappers van over de hele wereld samen om de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatwetenschap te beoordelen en te rapporteren. Het proces van het opstellen van IPCC-rapporten is grondig en rigoureus, met meerdere evaluatierondes en betrokkenheid van experts en beleidsmakers. De rapporten van het IPCC worden wereldwijd erkend als de meest geïntegreerde en holistische bronnen van informatie over klimaatverandering.

Het belang van het IPCC ligt in het feit dat het beleidsmakers voorziet van de nodige kennis en wetenschappelijk inzicht om geïnformeerde beslissingen op te stellen. De rapporten van het IPCC vormen de basis voor internationale klimaatonderhandelingen en dragen bij aan de ontwikkeling van effectieve klimaatbeleidsmaatregelen. Ze helpen regeringen en beleidsmakers bij het begrijpen van de risico's en gevolgen van klimaatverandering, en het identificeren van adaptatiestrategieën en mitigatiemaatregelen.

Als gastheer van het nationaal focal point ondersteunt Belspo de volgende taken:

 • Het bepalen van het Belgisch standpunt voor IPCC-vergaderingen en identificeren van de inhoud van IPCC-rapporten;
 • Organiseren van de werkzaamheden van IPCC-assessments, inclusief de procedures, methoden en budgetten;
 • Identificeren van belangrijke thema's en vragen voor beleidsmakers over klimaatverandering;
 • Op de hoogte blijven van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen met baanbrekende resultaten (emerging issues);
 • Evalueren en goedkeuren van het IPCC-budget;
 • Nomineren van deskundigen voor expertmeetings of workshops;
 • Nomineren van auteurs voor IPCC-rapporten;
 • Nomineren van kandidaten voor het IPCC-voorzitterschap en het IPCC bureau;
 • De evaluatie van samenvattingen voor beleidsmakers opvolgen en bijwonen;
 • Ontwikkelen van financieringsmechanismen voor experts uit de Belgische onderzoeksgemeenschap;
 • Afspraken maken over de vertegenwoordiging van België in plenaire vergaderingen en werkgroepvergaderingen.

Op die manier draagt Belspo bij tot het succes van het IPCC om wetenschappelijke gegevens te verstrekken aan beleidsmakers en de gehele samenleving. Gevalideerde kennis is een onontbeerlijk instrument bij het formuleren van doeltreffende beleidsmaatregelen om de wereldwijde klimaatcrisis aan te pakken.