NL FR EN
www.belgium.be

lees meer

Contactgegevens

Bedrijfsvoorheffing O&O
Fiscale Cel
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 7
1000 Brussel

  +32 (0)2 238 34 56
  fiscal@belspo.be