Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Global change, ecosystemen en biodiversiteit (PODO 2)
Noordzee

EV/17: SISCO: Retentie van silicaat langs het Schelde continuüm en de impact op eutrofiëring in de kustzone

 • Final report (pdf): Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO)
  [te bestellen]

EV/18: Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE)

 • Final report (pdf) (+ dvd): Management research and budgeting of aggregates in shelf seas related to end-users (MAREBASSE)
 • Annex (pdf)

EV/19: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen (AMORE II)

EV/20: Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY)

EV/21: Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)

 • Final report (pdf): Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS)
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS)

EV/22: Endocriene verstoring in het Schelde estuarium: distributie, blootstelling en effecten (ENDIS-RISKS)

 • Final report (pdf): Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution. Exposure and effects (ENDIS-RISKS)
  [te bestellen]

EV/25: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS)

EV/35: Slib: oorsprong, characterisatie en menselijke activiteiten (MOCHA)

EV/36: Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (RAMA)

 • Final report (pdf): Risk analysis of Marine Activities in the Belgian Part of the North Sea (RAMA)
  [te bestellen]
 • Annex 6.1. (pdf): Examination and proposals for improvement of existing contingency plans

EV/37: Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat (BWZee)

EV/38: Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten (SPEEK)

 • Final report (pdf): Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK)
  [te bestellen]

EV/39: Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten

 • Final report (pdf): Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes
  [te bestellen]
 • Summary (pdf): Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes

EV/40: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren (REFCOAST)

 • Final report (pdf): Typology, Reference Condition and Classification of the Belgian Coastal Waters (REFCOAST)
  [te bestellen]

EV/41: Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen

 • Final report (pdf): Development of an integrated database for the management of accidental spills (DIMAS)
  [te bestellen]

EV/42: Belgische scheepswrakken: hotspots voor marine biodiversiteit (BEWREMABI)

EV/43: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen (MOPSEA)

EV/44: Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen (ECOSONOS)

EV/45: De Hinderbanken: nog steeds een belangrijk gebied voor de Belgische mariene biodiversiteit?

EV/46: Leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de noordoost-Atlantische sector (genetische en ecologische aspecten)

 • Final report (pdf): Viability of the Northeast Atlantic harbour porpoise and harbour seal populations (genetic and ecological studies)
  [te bestellen]

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid