Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Sociaal-economisch onderzoek

Evaluatie van de medisch-sociale opvangcentra
voor drugggebruikers

Eindrapporten

Modernisering van de overheidsinstellingen

Eindrapporten

Publicaties te bestellen:
Academia Press, Eekhout 2 - 9000 Gent
Tel. 09/233 80 88 - Fax 09/233 14 09
Info@academiapress.be

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Eindrapporten

Sociale cohesie

Eindrapporten

Publicaties te bestellen:
Academia Press, Eekhout 2 - 9000 Gent
Tel. 09/233 80 88 - Fax 09/233 14 09
Info@academiapress.be

Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek

Eindrapporten

Wetenschap en maatschappij

Eindrapporten

Publicaties te bestellen:
Academia Press, Eekhout 2 - 9000 Gent
Tel. 09/233 80 88 - Fax 09/233 14 09
Info@academiapress.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid