NL FR EN
www.belgium.be

Nieuws

21-04-2022 - Oproep tot voorstellen

Oproep tot voorstellen 2022 - Polair Onderzoek
BELSPO lanceert een oproep tot voorstellen om een impuls te geven aan Belgisch poolonderzoek van hoge kwaliteit. Het onderzoek zal bijdragen en een meerwaarde bieden aan (een) bestaand(e) Europe(e)s(e) en/of internationa(a)l(e) prioritair(e) onderzoeksinitiatief (-initiatieven) waarin de Belgische onderzoeksgemeenschap actief is. Doel: het versterken van de positie van België in het (de) initiatief(-initiatieven) met het bereiken van een significante wetenschappelijke, politieke, economische en/of maatschappelijke impact.
Begroting van de oproep: 3.000.000 € - Herstart- en Overgangsplan (RTP)
Lees meer...

18-03-2022 - Website Impulsacties

Eind 2021 heeft BELSPO de financiering verzekerd van een aantal prioritaire impuls-onderzoeksinitiatieven ter ondersteuning van het federaal beleid:

  • Onderzoek rond de restitutie van cultureel erfgoed verworven in de Belgische koloniale periode (KMMA)
  • Het Metissen project rond de rol van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bij de behandeling van metissen van Belgisch koloniale oorsprong (ARA)
  • De haalbaarheidsstudie voor de opzet van een expertisecentrum rond de barcoding van beleidsrelevante organismen en weefsels (KBIN en KMMA)
  • Het project rond de opzet van een Hydrogen Test Facility for scientific and applied research, dat de verschillende faciliteiten kan huisvesten die nodig zijn om op grote schaal experimentele tests met waterstoftechnologieën uit te voeren (VKI)

In de loop van 2022 zullen bijkomende impulsinitiatieven worden gelanceerd in het kader van het Herstart- en Transitieplan (HTP), een van de drie onderdelen van het Herstel- en Investeringsplan van de federale regering.
Om de zichtbaarheid van deze acties te garanderen werd een speciale webstek aangemaakt waar de voortgang en de resultaten van de projecten kunnen worden geraadpleegd.