NL FR EN
www.belgium.be

Inleiding

Naast de langtermijn onderzoeksprogramma's financiert BELSPO eveneens een aantal prioritaire impuls-onderzoeksinitiatieven, ter ondersteuning van het federaal beleid.

Een groot deel van deze impulsacties in de periode 2021-2026 wordt gefinancierd in het kader van het Herstart- en Transitieplan (HTP), een van de drie onderdelen van het Herstel- en Investeringsplan van de federale regering. Doel van dit plan is onze economie zuurstof te geven en de omslag te maken naar een duurzame en digitale samenleving in de context van de pandemie.

In het licht van het HTP werd 45,2 M€ toegekend aan federaal wetenschapsbeleid ter ondersteuning van onderzoek. Aan de hand van deze financiering effent de federale regering de weg voor de ontwikkeling van innoverende oplossingen voor de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen en stelt zij het federale wetenschapsbeleid in staat haar rol te blijven spelen door bij te dragen tot de besluitvorming en de onderzoekscapaciteit van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te versterken.