NL FR EN
www.belgium.be

Contact

S4Policy

Voor algemene vragen
  S4Policy@belspo.be

Aanvragen voor een ‘flash’ onderzoek moeten worden ingediend
met behulp van het ad-hocformulier
door een FOD en/of een strategische beleidscel via:
  flash@belspo.be

P4Science

Voor algemene vragen
  P4Science@belspo.be

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

 www.belspo.be