Belspo Sitemap Contact Home

Voor goed onderzoek zijn goede gegevens nodig. Die gegevens worden zo mogelijk rechtstreeks door onderzoekers zelf verzameld (via bijvoorbeeld ad-hocenquêtes) of ook gelicht uit de talrijke geregistreerde administratieve informatie bij de federale overheid. Net zoals het laboratorium-materiaal bij de exacte wetenschappen vormen de gegevens dus, voor de vakgebieden met betrekking tot de sociale wetenschappen, een onderzoeksinfrastructuur. Het programma AGORA beoogt bij te dragen tot het samenstellen/versterken/
valoriseren van een kwalitatief hoogstaande onderzoeks-infrastructuur in België.
Lees meer...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid