NL FR EN
www.belgium.be

Members of CIS-EIC

Madame ALBARANI Valentina (NCP)
European Project Developer
Union wallonne des Entreprises (UWE)
Rue de Rodeuhaie 1
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Mevrouw BEEREBOOM Margot (NCP)
Advisor
Support for Researchers
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw DE BREUCKER Ria (NCP)
VLAIO - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17
1000 BRUSSEL
Madame HENNART Florence (Representative 2)
Attaché - Economiste
Department of Competitiveness and Innovation
Service public de Wallonie (SPW) économie, emploi, recherche (EER)
Boulevard Cauchy - 43 - 45 - 47
5000 Namur
De heer MAAS Stijn (Representative 1)
Scientific Advisor
Industrial Research and Innovation Team
INNOVIRIS
Charleroisesteenweg 110
1060 BRUSSEL
Mevrouw PARENT Magali (NCP)
Advisor
VLAIO - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17
1000 BRUSSEL
Monsieur SUCHE Frédéric (NCP)
EEB Innovation Advisor
www.ncpbrussels.be
Brussels Agency for Business support - hub.brussels
Chaussée de Charleroi 110
1060 BRUXELLES
Mevrouw VAN HAUWAERT Ann (NCP)
NCP coordinator
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw VERMEULEN Hilde (Representative 3)
Policy Advisor
Enterprise and Innovation Division
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL

Last update 15/05/2024