NL FR EN
www.belgium.be

Members of CIS-Widening_ERA

Mevrouw AGTEN Stephanie (PC Expert)
Beleidsmedewerker
Afdeling Strategie en Coördinatie
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
Mevrouw BEEREBOOM Margot (NCP)
Advisor
Support for Researchers
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw CLAESSEN Eva (Representative 1)
Attaché
Federale, interfederale en Internationale coördinatie
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Madame DE BROUWER Bénédicte (NCP)
Brussels Agency for Business support - hub.brussels
Chaussée de Charleroi 110
1060 BRUXELLES
Monsieur DEMOITIE Pierre (Representative 2)
Expert
Department of Research and Technological Development
Service public de Wallonie (SPW) économie, emploi, recherche (EER)
Boulevard Cauchy - 43 - 45 - 47
5000 Namur
Madame SIMON Madeline (NCP)
Attachée
Coordination fédérale, interfédérale et internationale
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw TO Man Hei (NCP)
Advisor
Onderzoeksaangelegenheden
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Madame VANDENDORPE Florence (Member)
Attachée
Direction de la Recherche scientifique
Fédération Wallonie-Bruxelles Administration générale de l'Enseignement DGESVR
rue Adolphe Lavallée 1
1080 BRUXELLES
Madame WITTORSKI Natacha (NCP)
NCP National Coordinator
FRS-FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 BRUXELLES

Last update 03/06/2024