NL FR EN
www.belgium.be

Members of CIS/CSTP

Mevrouw AGTEN Stephanie (Member)
Beleidsmedewerker
Afdeling Strategie en Coördinatie
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
De heer BOOSTEN Karl (Chair)
Attaché
Monitoring and evaluation of research & innovation (MERI)
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Monsieur GEHRENBECK Maxime (Alternate)
FRS-FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 BRUXELLES
Monsieur GROENEVELD Joël (Alternate)
Policy Officer
European and International Affairs
FRS-FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 BRUXELLES

Last update 26/03/2024