NL FR EN
www.belgium.be

Members of CIS/INTER

De heer ABSILLIS Gregory (Member)
Cel strategie en beleid
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw AGTEN Stephanie (Member)
Beleidsmedewerker
Afdeling Strategie en Coördinatie
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
De heer BAERT Francis (Member)
Head Of Strategy
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
De heer DEBLAUWE Nico (Member)
Advisor
VLAIO - Agentschap Innoveren & Ondernemen
Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17
1000 BRUSSEL
Mevrouw DECADT Brigitte (Chair)
Senior Advisor
Internationale, interfederale, interdepartementale coördinatie (BELSPO)
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Monsieur DHONT Christophe (Member)
Deputy Counsellor
M4 - International Governance
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement / FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Rue des Petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw FELDMANN Theresia (Member)
Beleidsmedewerker
Afdeling Strategie en Coördinatie
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
Monsieur GEHRENBECK Maxime (Member)
FRS-FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 BRUXELLES
Monsieur GROENEVELD Joël (Member)
Policy Officer
European and International Affairs
FRS-FNRS - Fonds de la Recherche Scientifique
Rue d'Egmont 5
1000 BRUXELLES
Monsieur LEFÈVRE Loïc (Member)
Chef de service
Recherche et Innovation
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES
Mevrouw SIMONETTI Désirée (Member)
EU Policy Advisor
Policy & Impact Team
INNOVIRIS
Charleroisesteenweg 110
1060 BRUSSEL
De heer SPYNS Peter (Delegate 2)
Senior Researcher
Strategy & Co-ordination Division
Vlaamse Overheid (EWI) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
Mevrouw VAN DINTER Pascale (Member)
National NCP Coordinator
International co-operation and and coordination
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 / WTC III Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUXELLES / BRUSSEL
Madame VANDENDORPE Florence (Member)
Attachée
Direction de la Recherche scientifique
Fédération Wallonie-Bruxelles Administration générale de l'Enseignement DGESVR
rue Adolphe Lavallée 1
1080 BRUXELLES
Mevrouw VERBAEYS Isabelle (Member)
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL

Last update 04/07/2024