NL FR EN
www.belgium.be

Documentatiecentrum

Via de links vindt u een overzicht van de rapporten opgemaakt door het PublieksObservatorium.
U kunt een chronologisch overzicht van de rapporten raadplegen of een overzicht per FWI. U kunt eveneens een referentielijst met de titels van boeken, rapporten en monografieën raadplegen, die regelmatig geactualiseerd wordt.

De rapporten die u kunt raadplegen, waren/zijn in de eerste plaats bedoeld voor intern gebruik. Dat verklaart het gebrek aan contextualisatie en beperkte introducties van sommige rapporten en studieresultaten. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Ook vanwege het feit dat deze rapporten in de eerste plaats bedoeld waren voor intern gebruik (bijvoorbeeld evaluaties), zijn niet alle rapporten vrij toegankelijk; sommige rapporten zijn beveiligd en kunnen enkel geraadpleegd worden mits onze toestemming. Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u een beveiligd rapport wenst te raadplegen.

Overzicht van rapporten

BIRA Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
KBR Koninklijke Bibliotheek van België
KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
KMKG Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
    • MIM Muziekinstrumentenmuseum
    • Museum Kunst & Geschiedenis
KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
KMSKB Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
    • Magritte Museum
KSB Koninklijke Sterrenwacht van België
    • Planetarium
ARA Rijksarchief in België
  • CEGESOMA Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
BELSPO Federaal Wetenschapsbeleid

Baarda, B., De Goede, M. En Van Dijkum, C. Statistiek met spss. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Groningen, Noordhoff uitgevers, 2010.

Baugard D., Annuaire statistique commenté des publics individuels des quatre musées fédéraux.

Bearden, W.O., Netemeyer, R.G., Handbook of marketing scales, California, Sage publications, 1998.

Berckmoes, T., Tijskens, E., Publiekscommunicatie cultureel erfgoed en erfgoedweekend, cultuurnet vlaanderen, 2003.

Beumier, M. Brynaert, N., Les établissements scientifiques fédéraux, in Courrier hebdomadaire, n° 1855-1856, CRISP, 2004.

Bourdieu, P., Darbel, A., L’amour de l’art, Paris, Les éditions de Minuit, 1969.

Cabus, P., Govers, R., Lievois, E., van Keulen, A., Betekenis van attracties in Vlaanderen, 2005.

Capron, H., Baudewyns, D.,Depelchin, M. Les Etablissements scientifiques fédéraux. Bruxelles, Editions de L’université de Bruxelles, 2010.

Carpentier, N., Pauwels, C. & Van Oost, O., Het on(be)grijpbare publiek, media & maatschappij, 2004.

Cashman, S., Thinking…BIG!, Arts marketing, Association, 2003.

Connoly, P., Cady, M. H., Increzsing cultural participation, Wallace-Reader’s Digest Funds, 2001.

De Vaus, D. Surveys in social research. Fifth edition. London, Routledge, 2002.

de Quatrebarbes, B., Usagers ou clients ? Marketing et qualité dans les services publics, Paris, Les Editions d’Organisation, 1998.

Dierking, L.D. & Pollock, W., Questioning assumptions: an introduction to front-end studies en museums, Association of Science-technology centers, 1998.

Dunay, P. And Krueger, R., Facebook marketing for dummies. Indianapolis, Wiley publications, 2011.

Falk, J.H. & Dierking, L.D., The museum experience, Washington DC, Whalesback books, 1992.

Falk, J.H., Dierking, L.D., Learning from museums: visitor experiences and the making of meaning, Alta Mira, 2000.

Gautier, P., L’accueil et la visite dans les musées : les références de la qualité, AFIT, Relations-public, direction des musées de France, 1998.

Hannagan, T.J., Marketing for the non-profit sector, London, Macmillan Professional Masters Series, 1992.

Hill, N.: Handbook of customer satisfaction measurement and loyalty measurement, Gower Publisching, 2000.

Hooper-Greenhill, E., Museums and their visitor, Routledge, 2000.

Kolb, B.M., Marketing cultural organizations, Dublin, Oak Tree Press, 2000. Kotler N. & Kotler P., Museum strategy and marketing, San Francisco, Jossey-Bass, 1998.

Krebs, A. et Maresca, B., Le renouveau des musées, 2005.

Laermans R., Waege H., Lievens J., Cultuurkijker: aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen, Antwerpen, de boeck, 2003.

Lievens, J., Waege, H., Cultuurkijker: cultuurparticipatie in breedbeeld, de boeck, 2005.

Lievens, J., Waege, H., De Meulemeester, H., Cultuurkijker: cultuurparticipatie gewikt en gewogen, de boeck, 2005.

Lievens, J. en Waege, H. (red.), Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2009, Leuven, acco academic,2011.

Lord, B., Lord, G.D., The manual of museum management, Alta Mira, 2002.

Mairesse, F., La politique des musées en communauté française, in Courrier hebdomadaire, n° 1635, CRISP, 1999.

McLean, F., Marketing the museum, London, Routledge, 1996.

Mironer, L., Cent musées à la rencontre du public, France Edition, 2001.

More, D.S. and McCabe G.P., Statistiek in de praktijk. Theorieboek. Academic Service, Den Haag, 2005.

Munsters, W., Culture X Tourism : merely a marriage of convenience?; inaugural speech, 2004.

Nichols, SK, Visitor survey: a user’s manual, American Association of Museums, Washington, Roxana Adams editor, 1999.

Needham, H. Visitor studies handbook. Needham Consulting, 2000.

Ranshuysen, L., Hoe komt een museum tot een breder publieksbereik, 2001.

Ranshuysen, L., Publieksonderzoek in de Vlaamse musea 2001, 2001.

Ranshuysen, L., Een nieuw stadsmuseum voor Gent. Voorstellen vanuit het beoogde publiek, 2001.

Raymond, M., The tomorrow people, Prentice Hall, 2003.

Romeyns, A en Vervaecke, H., Erkende evaluatiemethoden binnen het veld van bezoekersstudies en classificatie van gebruikte educatievormen, KaHo Sint-Lieven, 2009.

Rose, The family factor, 2002.

Roose H, Waege H, Cultuur publiek . publiek cultuur?, Universiteit Gent –Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002.

Roose H, Waege H, Publiekbelicht, de Boeck, 2004.

Schonlau, M., Fricker, R.D., Elliot, M.N., Conducting research surveys via e-mail and the web, Rand, 2002.

Schroder, K., Drotner, K., Kline, S. And Murray, C., Researching audiences, 2003.

Vandercammen, M. et Gauthy-Sénéchal, M., Etudes de marchés : méthodes et outils, De Boek, 1998.

Van Ransbeeck, B. en Roose, H., Handleiding publieksonderzoek bij Cultureel-erfgoedinstellingen. Rapport in opdracht van FARO vzw. Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent.

Connaître ses visiteurs : guide d’enquête par sondage, Société des musées québécois, 2000.

Criteria herbekeken!, Erkend Museum, 2002

EGMUS, A guide to european museum statistics, 2004.

Etude de la notoriété, l’image et le profil des visiteurs des musées fédéraux à Bruxelles auprès de la population belge, février-mars 2004, IPSOS.

How much?, Sheffield theatres, 2000.

Koning Boudewijnstichting, Musea en publiekswerking : 7 buitenlandse cases als inspiratiebron en een museumkaart als instrument, 1998.

Marketeum 05, cahier zwart op wit, 2005.

Le musée, un lieu éducatif, collectif sous la direction de M. Allard et B. Lefebvre, Musée d’Art contemporain de Montréal, 1997.

La muséologie des sciences et ses publics, sous la direction de J. Eidelman et M. Van Praët, P.U.F., 2000.

Musées en mouvement: 20 expériences enrichissantes, Fondation Roi Baudouin.

Muséo-séduction muséo-réflexion, sous la direction d’A. Viel et de C. Guise, Musée de la civilisation, 1992.

Recommandations pour le plan stratégique du tourisme bruxellois, Assises 2005 du tourisme bruxellois, 2005.

Targeting the now generation, Max.

Towards the Museum of the Future, eds R. Miles and L. Zavala, London, Routledge, 1994.

Publics et musées : 11-12, marketing et musées, sous la direction de J.-M. Tobelem, Presses Universitaires de Lyon, 1998.

Les visiteurs : synthèse des études 1986-2004, cité des sciences et de l’industrie, Paris, 2005.

Les musées en mouvement, édité par S. Jaumain, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000.

Musea en Publiekswerking, Cultuurstudies, deel 5, Koning Boudewijnstichting, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Introduction to museum evaluation, M. Borun. & R. Korn editors., Roxana Adams, Washington, Series Editor, American Association of Museums, 1999.

Publics & Projets culturels, Patrimoines et Société, Paris, L’Harmattan, 2000.

Les tarifs de la culture, sous la direction de F. Rouet, Paris, La documentation française, 2002.