NL FR EN
www.belgium.be

Overzicht van Rapporten Chronologisch

2021
Evaluatie expo Antarctica (KBIN) Projectfiche en rapporten
Enquête Ondersteunende diensten KMI Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2020 (KBIN, KMMA, KMKG, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
2020
Publiek gratis woensdagen Museum Kunst & Geschiedenis Projectfiche en rapporten
Nulmeting museummonitor individuelen Africamuseum Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen 2019-2020 (KMMA, KMKG, MIM, Hallepoort, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
BISHOPS-bevraging (ARA) Projectfiche en rapporten
Gebruikersbevraging weerapp KMI Projectfiche en rapporten
Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2019
Impactanalyse communicatie­kanalen Horta & Wolfers Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2018 (KBIN, KMKG) Projectfiche en rapporten
Evaluatie expo “Teddy & beer” (KBIN) Projectfiche en rapporten
Webenequête KMI Projectfiche en rapporten
Websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen (KBIN) Projectfiche en rapporten
2018
Museummonitor groepen 2017-2018 (KBIN, MIM, Jubelpark, Hallepoort) Projectfiche en rapporten
Enquête bij leerkrachten i.v.m. de vraag naar digitale informatie van de KBR collectie (KBR)
Projectfiche en rapporten
Open monumentendagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Webenquête Museum Kunst en Geschiedenis Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2017
Museummonitor groepen (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Levende planeet (KBIN) Projectfiche en rapporten
De tentoonstelling van mummies als menselijke resten (Jubelparkmuseum, KMKG) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
Webenquête KMMA Projectfiche en rapporten
Webstatistieken website­monitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2016
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Analyse expo ‘MENS’ (KBIN) Projectfiche en rapporten
Evaluatie nieuwe signalisatie in het KBIN Projectfiche en rapporten
Enquête “Moord in het Museum” Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
Webenquête Planetarium Projectfiche en rapporten
Webstatistieken website­monitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2015
Open monumentendagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Imago- en bekendheids­enquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen (KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken website­monitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2014
Evaluatie van de tijdelijke tentoonstelling “babydieren” (KBIN) Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsonderzoek begeleide groepen (MIM) Projectfiche en rapporten
Webenquête KMI Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsonderzoek Franstalige begeleide groepen Jubelparkmuseum Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsenquête groepen Nederlandstalige educatieve dienst Projectfiche en rapporten
2013
Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
(Hoe) lezen bezoekers Museumteksten? (KBIN) Projectfiche en rapporten
Publieksonderzoek- en tevredenheidsenquête lezerspubliek KBR Projectfiche en rapporten
Publieksonderzoek- en tevredenheidsenquête bezoekers Librarium (KBR) Projectfiche en rapporten
Impact-analyse van de “spannende spinnen!” communicatie-campagne (KMMA) Projectfiche en rapporten
Open monumentendagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM en Jubelpark) Projectfiche en rapporten
2012
Publieks- en tevredenheidsenquête Hallepoort (KMKG). Projectfiche en rapporten
Het gratis- en kortingenbeleid in de Federale Wetenschappelijke Instellingen (BELSPO) Projectfiche en rapporten
Publieks- en tevredenheids­enquête van de Musea van het Verre Oosten (KMKG) Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsonderzoek begeleide groepen (KBIN) Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsenquête van het tijdschrift “Science Connection” (BELSPO), Projectfiche en rapporten
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2011
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Planetarium) Projectfiche en rapporten
Kwaliteitsmonitor Rijksarchief (ARA) Projectfiche en rapporten
Project signalisatie (KBIN) Projectfiche en rapporten
Logo en huisstijl (KBIN) Projectfiche en rapporten
Evaluatie Artists in Residence & Fetish Modernity (Enquête) Projectfiche en rapporten
Evaluatie Artists in Residence & Fetish Modernity (Interviews) Projectfiche en rapporten
2010
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Planetarium) Projectfiche en rapporten
Kennisenquête Afrika (KMMA) Projectfiche en rapporten
Bezoekersprofiel van het Magritte Museum (KMSK) Projectfiche en rapporten
Enquête bij de federale overheidsdiensten mbt de dienstverlening van het Rijksarchief ism de dienst Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie Projectfiche en rapporten
2009
Enquête Paleolab Projectfiche en rapporten
Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Planetarium) Projectfiche en rapporten
Opendeurdagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Bevraging bezoekers van de evolutiegalerij (KBIN) Projectfiche en rapporten
2008
Campagne Dinogalerij Projectfiche en rapporten
Wetenschap in het Paleis Projectfiche en rapporten
Expo '58 Projectfiche en rapporten
Museummonitor (KBIN, KMSKB, KMMA, Jubelpark, MIM, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2007
Nieuwe ingang (KBR) Projectfiche en rapporten
Kwaliteitsmonitor Archieven (ARA) Projectfiche en rapporten
Associaties Jubelpark Projectfiche en rapporten
Opendeurdagen Ukkel (KSB, BIRA en KMI) Projectfiche en rapporten
2006
Art Nouveau en Design (KMKG) Projectfiche en rapporten
Profiel van de lezers (KBR) Projectfiche en rapporten
Bruegel (KBR) Projectfiche en rapporten
Enquête leerkrachten (KBIN, MIM, KMMA, KMSK, Jubelpark, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2005
Gratis woensdagen (KBIN) Projectfiche en rapporten
Jazz in Little Belgium (MIM) Projectfiche en rapporten
Opendeurdagen Ukkel (KSB, BIRA en KMI) Projectfiche en rapporten
Kwaliteitsmonitor Archieven (ARA) Projectfiche en rapporten
Tattoo (KMKG) Projectfiche en rapporten
Enquête Evolutie (KBIN) Projectfiche en rapporten
2004
Enquête Planetarium (KSB) Projectfiche en rapporten
Fatal Attraction (KBIN) Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen (KBIN) Projectfiche en rapporten
Paleis Charles de Lorraine (KBR) Projectfiche en rapporten
Website (BIRA) Projectfiche en rapporten
IPSOS imago en bekendheids­enquête (KBIN, KMSK, KMKG, KMMA en Planetarium) Projectfiche en rapporten
2003
Ambassadeur (KBIN, KMSK, KMKG en KMMA)
Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen (KBIN) Projectfiche en rapporten
Synthese Bezoekersprofielen uit 1996-1997 (KBIN, KMSK, KMKG en KMMA) Projectfiche en rapporten
Woensdagen in het Afrikamuseum (KMMA) Projectfiche en rapporten
Artiesten van de farao (Jubelparkmuseum) Projectfiche en rapporten