NL FR EN
www.belgium.be

Overzicht van rapporten per FWI

BIRA Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
KBR Koninklijke Bibliotheek van België
KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
KMKG Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
    • MIM Muziekinstrumentenmuseum
    • Museum Kunst & Geschiedenis
KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
KMSKB Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
    • Magritte Museum
KSB Koninklijke Sterrenwacht van België
    • Planetarium
ARA Rijksarchief in België
  • CEGESOMA Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
BELSPO Federaal Wetenschapsbeleid

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

Jaar Studie
2004 BIRA-website Projectfiche en rapporten
2005 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2007 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2009 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Open monumenten­dagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
2015 Open monumenten­dagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2016 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2017 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2018 Open monumenten­dagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2020 Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten

KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Jaar Studie
2004 Bezoekersprofiel Palais Charles de Lorraine Projectfiche en rapporten
2006 Profiel van de lezers van de Koninklijke Bibliotheek Projectfiche en rapporten
2006 Bezoekersprofiel expo Breugel Projectfiche en rapporten
2007 Nieuwe ingang KBR Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Publieksonderzoek- en tevredenheidsenquête lezerspubliek KBR Projectfiche en rapporten
Publieksonderzoek- en tevredenheids­enquête bezoekers Librarium (KBR) Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheids­enquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2016 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2017 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2018 Enquête bij leerkrachten i.v.m. de vraag naar digitale informatie van de KBR collectie (KBR) Projectfiche en rapporten

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Jaar Studie
2003 Synthese bezoekers­profielen uit 1996-1997 Projectfiche en rapporten
Ambassadeur
Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen KBIN Projectfiche en rapporten
2004 Fatal Attraction
Projectfiche en rapporten
IPSOS: imago en bekendheid
Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen KBIN Projectfiche en rapporten
2005 Gratis woensdagen KBIN Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten Projectfiche en rapporten
2008 Campagne Dinogalerij Projectfiche en rapporten
2009 Rapport Paleolab Projectfiche en rapporten
Bevraging bezoekers van de evolutiegalerij Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2011 Project signalisatie Projectfiche en rapporten
Logo en huisstijl Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Tevredenheidsonderzoek begeleide groepen Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
(Hoe) lezen bezoekers Museumteksten? Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2014 Evaluatie van de tijdelijke tentoonstelling “babydieren” (KBIN) Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheids­enquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen (KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Analyse expo ‘MENS’ Projectfiche en rapporten
Evaluatie nieuwe signalisatie in het KBIN Projectfiche en rapporten
Enquête “Moord in het Museum” Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Levende planeet (KBIN) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen 2017-2018 (KBIN, MIM, Jubelpark, Hallepoort) Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2019 Museummonitor individuele bezoekers 2018 (KBIN, KMKG) Projectfiche en rapporten
Evaluatie expo “Teddy & beer” (KBIN) Projectfiche en rapporten
Websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
Gratis woensdagen (KBIN) Projectfiche en rapporten
2020 Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2021 Evaluatie expo Antarctica (KBIN) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2020 (KBIN, KMMA, KMKG, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

Jaar Studie
2005 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2007 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2009 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Open monumentendagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
2014 Webenequête KMI Projectfiche en rapporten
2015 Open monumenten­dagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2016 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2017 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA) Projectfiche en rapporten
2018 Open monumenten­dagen Ukkel (KSB, BIRA, KMI) Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2019 Webenequête KMI Projectfiche en rapporten
Websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2020 Gebruikersbevraging weerapp KMI Projectfiche en rapporten
Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2021 Enquête Ondersteunende diensten KMI Projectfiche en rapporten

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Jaar Studie
  Senioren & musea Projectfiche en rapporten
2003 Annuaire Statistique Baugard 1996-1997 Projectfiche en rapporten
Ambassadeur
Projectfiche en rapporten
Artiesten van de farao Projectfiche en rapporten
2004 IPSOS: imago en bekendheid Projectfiche en rapporten
2005 Art Nouveau & Design Projectfiche en rapporten
Tattoo
Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten
Projectfiche en rapporten
2007 Enquête Culturele verenigingen Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Publieks- en tevredenheidsenquête Hallepoort Projectfiche en rapporten
Publieks- en tevredenheidsenquête van de Musea van het Verre Oosten Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2015 Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen (KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen 2017-2018 (KBIN, MIM, Jubelpark, Hallepoort) Projectfiche en rapporten
Webenquête Museum Kunst en Geschiedenis Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2019 Impactanalyse communicatiekanalen Horta & Wolfers Projectfiche en rapporten
Websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA) Projectfiche en rapporten
2020 Publiek gratis woensdagen Museum Kunst & Geschiedenis Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen 2019-2020 (KMMA, KMKG, MIM, Hallepoort, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2021 Museummonitor individuele bezoekers 2020 (KBIN, KMMA, KMKG, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten

Museum Kunst & Geschiedenis (Jubelpark) (maakt deel uit van de KMKG)

Jaar Studie
2007 Enquête Culturele verenigingen Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2014 Tevredenheidsonderzoek Franstalige begeleide groepen Jubelparkmuseum Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsenquête groepen Nederlandstalige educatieve dienst Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheidsenquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen
(KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium)
Projectfiche en rapporten
De tentoonstelling van mummies als menselijke resten
(Jubelparkmuseum, KMKG)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen 2017-2018
(KBIN, MIM, Jubelpark, Hallepoort)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 Publiek gratis woensdagen Museum Kunst & Geschiedenis Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen 2019-2020 (KMMA, KMKG, MIM, Hallepoort, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2021 Museummonitor individuele bezoekers 2020 (KBIN, KMMA, KMKG, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten

Muziekinstrumentenmuseum (MIM) (maakt deel uit van de KMKG)

Jaar Studie
2004 IPSOS: imago en bekendheid Projectfiche en rapporten
2005 Expo Jazz in Little Belgium Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2014 Tevredenheidsonderzoek begeleide groepen
(MIM)
Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheidsenquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen
(KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen 2017-2018
(KBIN, MIM, Jubelpark, Hallepoort)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 Museummonitor groepen 2019-2020 (KMMA, KMKG, MIM, Hallepoort, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Social Media monitor (BIRA, KBIN, KMI, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Jaar Studie
2003 Annuaire Statistique Baugard 1996-1997 Projectfiche en rapporten
Ambassadeur
Projectfiche en rapporten
Woensdagen KMMA Projectfiche en rapporten
2004 IPSOS: imago en bekendheid Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
Kennis enquête Afrika Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
Evaluatie Artists in Residence & Fetish Modernity (Enquête) Projectfiche en rapporten
Evaluatie Artists in Residence & Fetish Modernity (Interviews) Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Impact-analyse van de “spannende spinnen!” communicatie-campagne (KMMA) Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheidsenquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen
(KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen
(KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webenquête KMMA Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, AR)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 Nulmeting museummonitor individuelen Africamuseum Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen 2019-2020 (KMMA, KMKG, MIM, Hallepoort, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten
2021 Museummonitor individuele bezoekers 2020 (KBIN, KMMA, KMKG, Museum Kunst & Geschiedenis) Projectfiche en rapporten

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB)

Jaar Studie
2003 Annuaire Statistique Baugard 1996-1997 Projectfiche en rapporten
Ambassadeur Projectfiche en rapporten
2004 IPSOS: imago en bekendheid Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Bezoekersprofiel van het Magritte Museum Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Museummonitor Projectfiche en rapporten
2015 Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen
(KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen
(KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten

Magritte Museum (maakt deel uit van het KMSKB)

Jaar Studie
2010 Bezoekersprofiel van het Magritte Museum Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor individuele bezoekers 2016 (KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium) Projectfiche en rapporten

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

Jaar Studie
2005 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2007 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2009 Opendeurdagen Ukkel Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
Open monumentendagen Ukkel
(KSB, BIRA, KMI)
Projectfiche en rapporten
2015 Open monumentendagen Ukkel
(KSB, BIRA, KMI)
Projectfiche en rapporten
2018 Open monumentendagen Ukkel
(KSB, BIRA, KMI)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor groepen
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten

Planetarium (maakt deel uit van het KSB)

Jaar Studie
2004 Profil des visiteurs du Planétarium Projectfiche en rapporten
IPSOS: imago en bekendheid Projectfiche en rapporten
2006 Enquête leerkrachten Projectfiche en rapporten
2009 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2010 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2011 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2012 Museummonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
2015 Imago- en bekendheidsenquête van de Federale Musea, het Planetarium en de Koninklijke Bibliotheek van België bij de Belgische bevolking Projectfiche en rapporten
Overleg Kassaregistratie- en reservatiesystemen
(KMMA, KMSK, KMKG, KBIN, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2016 Museummonitor (KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark en Planetarium) Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2014-2015
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webenquête Planetarium Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2017 Museummonitor groepen
(KBIN, KMMA, KMSK, MIM, Jubelpark, Hallepoort en Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Museummonitor individuele bezoekers 2016
(KBIN, KMSK, MIM, Jubelpark, KMSKB, Planetarium)
Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten

Rijksarchief (ARA)

Jaar Studie
2005 Kwaliteitsmonitor Projectfiche en rapporten
2007 Kwaliteitsmonitor Projectfiche en rapporten
2008 Expo 58 Projectfiche en rapporten
2010 Enquête bij de federale overheidsdiensten mbt de dienstverlening van het Rijksarchief
ism de dienst
Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie
Projectfiche en rapporten
2011 Kwaliteitsmonitor Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten
2015 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2016 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2017 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 BISHOPS-bevraging (ARA) Projectfiche en rapporten
Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten

Studie- en documentatiecentrum van Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) (maakt deel uit van het Rijksarchief)

Jaar Studie
2015 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2016 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2017 Webstatistieken websitemonitor
(BIRA, KBR, KMI, KMMA, MIM, Planetarium, SOMA)
Projectfiche en rapporten
2018 Museummonitor groepen
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2019 Websitemonitor
(BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, MIM, Jubelpark, KMKG, SOMA, ARA)
Projectfiche en rapporten
2020 Webstatistieken websitemonitor (BIRA, KBIN, KMI, KSB, KMMA, KMKG, MIM, Museum Kunst & Geschiedenis, ARA, SOMA) Projectfiche en rapporten

POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Jaar Studie
2012 Het gratis- en kortingenbeleid in de Federale Wetenschappelijke Instellingen (BELSPO) Projectfiche en rapporten
Tevredenheidsenquête van het tijdschrift “Science Connection”
(BELSPO),
Projectfiche en rapporten
2013 Gebruik van sociale media door de FWI Projectfiche en rapporten