NL FR EN
www.belgium.be

Documenten voor de promotoren

Rapporten

  • Initial Administrative Report template [Nederlands] [Frans]
  • Mid-term progress Report template
  • Final report template

Coronavirus
- Bericht aan de promotoren -

Het BELSPO team is er zich van bewust dat de Covid-19 crisis een invloed kan hebben op de voortgang van de onderzoeksprojecten die u voor ons uitvoert.

We gaan er van uit dat u eventuele vertragingen tot een minimum zal proberen te beperken en zullen ons terzake flexibel opstellen. Vertragingen van enkele weken zullen dus zeker niet leiden tot bijkomende administratieve maatregelen.

Indien u binnen deze flexibele tijdsmarge gemaakte afspraken of oplevertermijnen niet kan respecteren, dan vragen wij u om uw programmabeheerder te contacteren om samen naar oplossingen te zoeken.

Geplande fysieke meetings worden bij voorkeur online georganiseerd en dienen dus niet noodzakelijkerwijs te worden uitgesteld.

Onze collega's zijn bij vragen of bemerkingen steeds telefonisch en/of via email bereikbaar.

Zorg goed voor jezelf en uw naasten,
Het BELSPO team