Belspo Sitemap Contact Home

Agenda

-

Afgelopen evenementen

22-10-2015 | Open conference
"NEHAP: National Implementation and Evaluation Processes”

Flyer
Programme

23-10-2015 | Final meeting
“ACCEPTED: Assessment of changing conditions, environmental policies, time-activities, exposure and diseases”

Programme
Introductory (address by Mr Frank Monteny, General Director, Research and Space)
Daily Science: Les bébés n’aiment pas le réchauffement climatique

06-12-2013 | Stakeholdersmeeting
Stakeholdersmeeting over het thema "5de Assessment Report van het IPCC
Deel 1: de wetenschappelijke basis". Welke implicaties voor België?

Programma

06-09-2012 | Rondetafelconferentie
"20 jaar wetenschappelijk onderzoek inzake gezondheid/werk/leefmilieu"

Balans en perspectieven … dialoog tussen de partijen
- Informatie
Aktes van de Rondetafelconferentie:
- Summary
- Tekst van J. Lesne
- Presentatie J. Lesne
- Presentatie I. Decordier
- Presentatie D. Heederick
- Presentatie D. Lison & M. Kirsch
- Presentatie S. Vandenbrule

13 & 14-06-2012 | ERA-ENVHEALTH’S Final Conference

Sharing a vision for environment and health research in Europe
Maison Internationale
Paris 14ème
- Banner
- Information

28-09-2011 |Rondetafel
“20 jaar Wetenschappelijk Onderzoek in Transport en Mobiliteit in België”

Gedurende de voorbije 20 jaar heeft de Federale Overheid het wetenschappelijk onderzoek in het domein van transport en mobiliteit uitvoerig ondersteund en op die manier bijgedragen tot het aanleveren van belangrijke resultaten hieromtrent.
Verschillende onderzoeksprogramma’s die door BELSPO ondersteund werden hebben betrekking op deze thematiek. Dit gaf aanleiding tot het maken van een synthese van die talrijke projecten en bijdragen.
- Informatie

04-06-2009 | SSD Ontmoeting
"Gezondheid en kwaliteit van de buitenlucht"

- Programma
- Recommendation paper

25-05-2009 | Symposium “Indoor Air Pollution and Health Problems”

- Programma

26 & 27-11-2008 SSD Ontmoeting
"Bouw en Huisvesting in het kader van een duurzame ontwikkeling"

- Programma
- Foto's
- Recommendation paper

26 & 27-03-2007 | Kick-off meeting

Oproep 1: 14 projecten - Oproep 2: 55 projecten
- Programma
- Foto's


Afgelopen oproepen

2012 | Tweede oproep tot transnationale voorstellen - ERA-net Era-Envhealth

1. Inschrijven: voor 30 maart 2012
2. Voorstellen: voor 21 juni 2012
National contact punt: emmanuele.bourgeois@belspo.be

2011| Oproep tot voorstellen 7

- Natuurlijke risico's voor ecosystemen en het sociaal-cultureel erfgoed in België en/of Centraal-Afrika”
- Polair terrestrisch onderzoek

2010 | Oproep tot voorstellen 6

- Poolonderzoek, klimaat en atmosfeer
- Afrika en afrikaans erfgoed

2009 | Oproep tot voorstellen

"Clusterprojecten"

2009 | Oproep 5 (2009)

- Accepted projects: Call 5 Cluster
- Accepted projects: Call 5

2008 | De oproep tot voorstellen

- Gerichte acties Noordzee

2007 | Oproep tot voorstellen

- Cluster

2007 | Oproep 3

- Energie
- Transport en mobiliteit
- Agrovoeding
- Gezondheid en milieu
- Klimaat (waaronder Antarctica)
- Biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee)
- Atmosfeer en terrestrische (waaronder zoetwater)
en mariene ecosystemen (waaronder Antarctica en de Noordzee)
- Transversaal onderzoek

2006 | Oproep 2

- Energie
- Transport en mobiliteit
- Agrovoeding
- Gezondheid en milieu
- Klimaat (waaronder Antarctica)
- Biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee)
- Atmosfeer en terrestrische (waaronder zoetwater)
en mariene ecosystemen (waaronder Antarctica en de Noordzee)
- Transversaal onderzoek

2005 | Oproep 1

- Energie
- Transport en mobiliteit
- Agrovoeding
- Gezondheid en milieu
- Klimaat (waaronder Antarctica)
- Biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee)
- Atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen (waaronder Antarctica en de Noordzee)

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid