Belspo Sitemap Contact Home

Internationale Programma's

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling

Het SSD programma bestaat uit 8 prioritaire onderzoeksdomeinen:
Energie, Transport en mobiliteit, Agro-voeding, Gezondheid en milieu, Klimaat (inclusief Antarctica), Biodiversiteit (inclusief Antarctica en de Noordzee), Atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen (inclusief Antarctica en de Noordzee) en Transversaal Onderzoek.
Lees meer...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid