Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Biodiversiteit

Biodiversity
Climate

ALIEN IMPACT
Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.131.945€
 • Sleutelwoorden: Uitheemse invasieve soorten, biodiversiteit, impact, klimaatverandering, competitie door verplaatsing, interacties dieren-planten
 • Promotoren: van Nijs, UA - Pierre Meerts, ULB - Ludwig Triest, VUB - Grégory Mahy, FUSAGx - Anne-Laure Jacquemart, UCL
 • Contractnummer: SD/BD/01A - SD/BD/01B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms, enhancing factors and risk assessment
  • Samenvatting (fase 1): Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse
  • Final Report: Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms, enhancing factors and risk assessment
  • Samenvatting van de resultaten: Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse

 

CCAMBIO
Klimaatverandering en Antarctische microbiële biodiversiteit

 • Duur van het project: 01/5/2012-31/7/2016
 • Budget: - €
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Annick Wilmotte, ULG - Peter Convey, BAS - Anton Van De Putte, KBIN - Bart Van De Vijver, NPB - Wim Vyverman, UGent - Anne Willems, UGent
 • Contractnummer: SD/BA/03A

Documentatie

 

Biodiversity

PONDSCAPE
Naar een duurzaam beheer van poelen op landschapsschaal

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.180.871€
 • Sleutelwoorden: Poelen - regionale biodiversiteit - duurzaam beheer - perceptie van stakeholders - biodiversiteitsarchitectuur
 • Promotoren: Koen Martens, RBINS - Luc De Meester, KULeuven - Wim Vyverman, UGent - Annick Castiaux / Patrick Kestemont, FUNDP - L. Hoffmann - H.M. Cauchie, CRP - Gabriel Lippmann
 • Contractnummer: SD/BD/02A - SD/BD/02B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase1): Towards a sustainable management of pond diversity at the landscape level
  • Summary: Towards a sustainable management of pond diversity at the landscape level
   • Annex II: Protocol for Sampling and Sample Analysis
   • Annex III: Location of the sampled ponds for the multi-scale survey
   • Annex IV: Protocol: History of Social and Economic Relevance of ponds to Stakeholders
   • Annex V: Relative abundance and frequency of phytobenthos taxa
   • Annex VI: Results of variation partitioning with environmental and spatial data on phytobenthos communities

 

Biodiversity
Climate

CLANIMAE
Antropogene en Klimatologische Impacts op de Afrikaanse Ecosystemen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 752.698€
 • Sleutelwoorden: Klimaat evolutie, tropisch Afrika, meersedimenten, antropogene impact, ontbossing, waterkwaliteit
 • Promotoren: Dirk Verschuren, UGent - L. André, MRAC - L. Bock, FUSAGx - Christine Cocquyt, Nationale Plantentuin van België - Robert A. Marchant, York Institute for Tropical Ecosystem Dynamics
 • Contractnummer: SD/BD/03A - SD/BD/03B

Documentation

 

Biodiversity
Climate

MODIRISK
Muggen, overdragers van ziekten: spatiale biodiversiteit, factoren die verandering sturen en risico

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.042.086€
 • Sleutelwoorden: Eco-klimatische veranderingen, Culicidae, taxonomie, ruimtelijke distributie modellen, populatie ecologie, ecologie van invasieve soorten
 • Promotoren: Wim Van Bortel, Institute of Tropical Medicine - Patrick Grootaert, KBIN - IRSNB - Thierry Hance, UCL - Guy Hendrickx, Agro-veterinary Information and Analysis - Willem Takken, Wageningen University
 • Contractnummer: SD/BD/04A - SD/BD/04B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk.
  • Samenvatting (fase 1): Muggen, Overdragers van Ziekten: Spatiale Biodiversiteit, Factoren die Verandering Sturen en Risico.
  • Final Report: Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk.

 

Biodiversity

SELNAT
Hoe zorgen dat Natura 2000 goed functioneert?
Socio-economisch, juridisch en ecologisch management

 • Duur van het project: 15/12/2006 – 31/01/2009
 • Budget: 487.855 €
 • Sleutelwoorden: Achteruitgang van de biodiversiteit, Natura 2000, beheer, economische doelstellingen, externe druk, publieke steun
 • Promotoren: Jan Vincke / (Els Vanthournout), Resource Analysis - Martin Hermy / Patrick Endels, KULeuven - Francis Haumont / Charles-Hubert Born, UCL - Grégory Mahy, FUSAGx -
  Daniel Tyteca, UCL
 • Contractnummer: SD/BD/06A

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report : How to make Natura 2000 work properly? Socio-economic, legal & ecological management
  • Annexes

 

Biodiversity
North Sea

WESTBANKS
Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 1.149.463
 • Sleutelwoorden: Benthic-pelagic coupling, benthos, demersal fish, dispersal, terns, modeling
 • Promotoren: Magda Vincx / Jan Vanaverbeke, UGent - Filip Volckaert, KULeuven - Eric Stienen, INBO - Karline Soetaert, Netherlands Institute of Ecology - Jan Mees, Flanders Marine Institute
 • Contractnummer: SD/BN/01A - SD/BN/01B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas
  • Samenvatting (fase 1): Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna
  • Final Report: WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas

 

Biodiversity
Antarctica

AMBIO
Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget Fase 1: 857.900€
 • Sleutelwoorden: Antarctica, Microbiële biodiversiteit, Biogeografie
 • Promotoren: Annick Wilmotte, ULg - Wim Vyverman, UGent - Anne Willems, UGent
 • Contractnummer: SD/BA/01A - SD/BA/01B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase1): Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors
  • Summary (phase1): Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors
   • Appendix 1: Figures
   • Appendix 2: List of sequences analysed in this study (DGGE, clones), corresponding samples and OTUs
   • Appendix 3: Sample and strain overview for microalgal studies
   • Appendix 4: Recommendations in supports of policy, perspectives for the second term, outreach and dissemination, publications and other activities.
   • Appendix 5: AMBIO/ANTAR-IMPACT meeting report 15.12.2008
  • Final Report: Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors
  • Samenvatting van de resultaten: Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors

 

Biodiversity
Antarctica

BIANZO II
Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering

 • Duur van het project: 01/01/2007 – 31/01/2009
 • Budget : 791.350 €
 • Sleutelwoorden: Benthos, Antarctica, Biodiversiteit, Klimaatverandering
 • Promotoren: Ann Vanreusel, UGent - Claude De Broyer / Dr. Patrick Martin, IRSNB - Chantal De Ridder, ULB - Patrick Dauby, ULg - Bruno David, Université de Bourgogne
 • Contractnummer: SD/BA/02A - SD/BA/02B

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos
   Coping with change
  • Samenvatting: Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het antarctisch zoobenthos ‐ respons op veranderingen
  • Final Report: Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos
   Coping with change
  • Samenvatting van de resultaten: Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering

 

Biodiversity
Terrestrial ecosystems

MYCARBIO
Impact van mycorrhizae op de biodiversiteit en de koolstofbalans van graslandecosystemen onder gewijzigde klimaatscondities

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 320.949 €
 • Sleutelwoorden: Grassland, arbusculaire mycorrhiza fungi, klimaat verandering, biodiversiteit, ecosysteem modellen, koolstof
 • Promotoren: Stéphane Declerck, UCL - Reinhart Ceulemans / Ivan Nijs, UA
 • Contractnummer: SD/BD/05A

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report: Mycorrhizae impact on biodiversity and C-balance of grassland ecosystems under changing climate
  • Samenvatting: Impact van mycorrhizae op de biodiversiteit en de koolstofbalans van graslandecosystemen onder gewijzigde klimaatscondities

 

Biodiversity
Terrestrial ecosystems

FORBIO
Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen

 • Cluster of the research projects Fefocon, Econet, Castec, Safe, Belfor, Xylobios, Impecvoc, Belgian Biodiversity Platform
 • Duur van het project: 15/12/2007- 31/03/2010
 • Budget: 99.698 €
 • Sleutelwoorden: functioneren van ecosystemen, functionele biodiversiteit, experimenten, sleutelsoorten, gemengde bossen,
 • Promotoren: Kris Verheyen, UGent
 • Contractnummer: SD/CL/001

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final report: Assessment of the effects of tree species BIOdiversity on FORest ecosystem functioning
   • Annex 1: Copy of the publications
    • Annex 1.1: Special FORBIO issue of BosRevue
    • Annex 1.2: Special FORBIO issue of Forêt Wallone
    • Annex 1.3: FORBIO posters presented at the Foire de Libramont
    • Annex 1.4: FORBIO-related contributions for the Scientific Block - Calender 2011 of Natuur & Techniek
   • Annex 2: Minutes of the follow-up committee meetings
    • Annex 2.1: Minutes of the first Follow Up Committee Meeting
    • Annex 2.2: Minutes of the second Follow Up Committee Meeting
    • Annex 2.3: Minutes of the TreeDivNet workshop
   • Annex 3: Announcement of forbio conference on 04/02/11
   • Annex 4: Media coverage of the forbio-experiment
  • Samenvatting: Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen

 

Biodiversity
Climate
Terrestrial ecosystems

CHOLTIC
Cholera epidemieën aan het Tanganyika meer: uitgelokt door klimaatverandering?

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 797.413 €
 • Sleutelwoorden: Cholera, epidemiologie, bacteriologie, limnologie, klimaatverandering, fytoplankton, zooplankton, numerieke
  simulatie, Tanganyikameer, Afrika.
 • Promotoren: Pierre-Denis Plisnier, MRAC-KMMA - Yves Cornet, ULg - Christine Cocquyt, JB Meise - Jan Jacob, Inst tropical médecine - Eric Deleersnijder, UCL
 • Contractnummer: SD/AR/04A

Documentation

 

Biodiversity

COBAFISH
Congo Bekken: van carbon tot vissen

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 460.812 €
 • Sleutelwoorden: Congostroom, ecosystemen fonctioneren, biogeochemie, biodiversiteit, voedselweb
 • Promotoren: Erik Verheyen, KBIN/IRSNB - Alberto Borges, Ulg - Steven Bouillon, KULeuven - Christine Cocquyt, JB Meise - Jos Snoeks, MRAC-KMMA
 • Contractnummer: SD/AR/05A

Documentation

 

Biodiversity
Climate

COBIMFO
Geïntegreerde monitoring van het Congo bekken voor koolstof mitigatie en biodiversiteit in bosbestanden

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 909.796 €
 • Sleutelwoorden: Congo bekken, koolstof, biodiversiteit, REDD+, remote sensing.
 • Promotoren: Pascal Boeckx, UG - Hans Verbeeck, UG - Hans Beeckman, MRAC-KMMA - Jan Bogaert, ULB - Pierre Defourny, UCL - Steven Dessein, JB Meise - Erik Verheyen, IRM-KMI - Herwig Leirs, UA
 • Contractnummer: SD/AR/01A

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Congo basin integrated monitoring for forest carbon mitigation and biodiversity

 

Biodiversity
Terrestrial ecosystems

EAGLES
Sensitiviteit van een Oost Afrikaans riftmeer voor veranderingen

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 799.781 €
 • Sleutelwoorden: Kivu meer, milieuveranderingen, biogeochemie, productiviteit, sediment archieven, klimaat, modellering
 • Promotoren: Jean-Pierre Descy, FUNDP - Luc André, MRAC-KMMA - Steven Bouillon, KULeuven - Alberto Borges, Ulg - Wim Vyverman, Ugent - Yves Cornet, Ulg - Nicole Van Lipzig & Matthias Demuzere, KULeuven
 • Contractnummer: SD/AR/02A

Documentation


Biodiversity
Terrestrial ecosystems

ANTA'BIF
Bouwen van een specifieke informatiefaciliteit voor Antarctische Biodiversiteit

 • Duur van het project: 1/10/2009 - 31/03/2016
 • Budget: 395.860 €
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Hendrik SEGERS (KBIN)
 • Contractnummer: SD/BA/856

Documentation

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: The Antarctic biodiversity information facility

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid