Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Gezondheid en milieu

Health and Environment

PARHEALTH
Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 799.730€
 • Sleutelwoorden: Luchtvervuiling, fijne stofdeeltjes, fysich-chemische karakteristieken, cardiovasculaire en respiratoire ziekte, meteorologie, biomerkers voor het effect
 • Promotoren: Benoit Nemery, KULeuven - T. Nawrot, KULeuven - Bernard Alfred, UCL - Herman Van Langenhove, UGent - Jo Dewulf, UGent - Kristof Demeestere, UGent - René Van Grieken, UA - Hugo De Backer, KMI
 • Contractnummer: SD/HE/01A - SD/HE/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology
  • Final Report: Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology

 

Health and Environment

S2NANO
Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: Rationele benadering voor veiliger nanomaterialen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 798.069€
 • Sleutelwoorden: Nanostoffen, nanotoxicologie, oppervlaktescheikunde, luchtvervuiling
 • Promotoren: D. Lison, UCL - M. Volders, VUB - Peter Hoet, KULeuven - Johan Martens, KULeuven
 • Contractnummer: SD/HE/02A - SD/HE/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Physico-chemical determinants of toxicity: A rational approach towards safer nanostructured materials
  • Samenvatting (fase 1): Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: rationele benadering voor veiliger nanomaterialen
  • Final report : Physico-chemical determinants of toxicity : a rational approach towards safer nanostructured materials

 

Health and Environment

MIC-ATR
Ontwikkeling van een nieuw detectiesysteem met sensor, regenereerbaar en goedkoop, met microbiologische bestanddelen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 741.413€
 • Sleutelwoorden: Binnenhuis vervuiling, gezondheidsproblemen, trichotecenen, optische biosensoren, monoklonale antilichamen, FTIR/ATR spectroscopie
  Promotoren: E. Noël, Asbl HP en Hainaut - Joel De Coninck, UMH - Kris Huygen / Olivier Denis, De Vrienden van het Instituut Pasteur van Brussel
 • Contractnummer: SD/HE/04A - SD/HE/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection
  • Samenvatting (fase 1): Ontwikkeling van een nieuwe detectie systeem door recycleerbaar en niet kostbaar biosensors voor de meting van microbiologische componenten
  • Final Report: Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection

 

Health and Environment

ANIMO
Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 765.002€
 • Sleutelwoorden: Astma, allergie, kinderen, biomerkers, binnenhuis vervuiling, biomonitoring
 • Promotoren: Greet Schoeters, VITO - Bernard Alfred, UCL - Krisine Desager, UA
 • Contractnummer: SD/HE/05A - SD/HE/05B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers.
  • Samenvatting (fase 1): Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers.
  • Final Report: Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers.

 

Health and Environment

PM2TEN
Partikels, Mobiliteit, Fysiek activiteit, Morbiditeit en Netwerk "milieu"

 • Cluster van de onderzoeksprojecten : Parhealth & Shapes
 • Duur van het project: 15/12/2007- 14/12/2009
 • Budget: 99.402 €
 • Sleutelwoorden: Stadsaardrijkskunde, luchtvervuiling, fijnstoffen, hart-longziekten, meteorologie
 • Promotoren: Luc Int Panis, VITO - Romain Meeusen, VUB - Benoit Nemery & Tim Nawrot, KULeuven
 • Contractnummer: SD/CL/02

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Particles, Mobility, Physical activity, Morbidity and The Environment Network

 

Health and Environment

Air Quality
Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation
with indoor and outdoor air quality

 • Cluster of the research project MIC-ATR – PARHEALTH – ANIMO – SHAPES

 • Duur van het project: 15/12/2009 - 31/01/2012
 • Budget: 99.990 €
 • Sleutelwoorden: Binnen/buiten luchtkwaliteit, biomonitoring, (cardio)ademhalingsaandoeningen, milieu blootstelling, millieu en gezondheid
 • Promotoren: Rosette Van Den Heuvel & Luc Int Panis, VITO - Benoit Nemery & Tim Nawrot, KULeuven
 • Contractnummer: SD/CL/04

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality
  • Samenvatting van de resultaten: Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality

 

Health and Environment
Transport and Mobility

SHAPES
Fysieke activiteit en gezondheidsrisico’s van fietsen in verschillende geografische omstandigheden

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 797.672€
 • Sleutelwoorden: Modal Shift, Cycling, Exposure, Urban geography, Physical activity, Societal Costs
 • Promotoren: Luc Int Panis, VITO - Romain Meeusen, VUB - Isabelle Thomas, UCL
 • Contractnummer: SD/HE/03A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling PoliciES
  • Samenvatting (fase 1): Fysieke activiteit en gezondheidsrisico's van fietsen in verschillende geografische omstandigheden
  • Final Report: Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling PoliciES

 

Health and Environment
Biodiversity

VIRORISK
Risk Of Emergence Of Viral Diseases Driven By Eco-Climatic Changes And Socio-Economical Situations

 • Cluster of the research projects NORISK - SCOPE - MODIRISK
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 99.964€
 • Sleutelwoorden: Opkomst van humane virale infecties - klimaat- milieu- en socio-economische veranderingen - risico inventarisatie -
  risico management
 • Promotoren: Etienne Thiry, ULg - C Zwetkoff / S Brunet, ULg - Marc Coosemans, ITG Anvers
 • Contractnummer: SD/CL/09

Documentatie

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid