Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Transversale onderzoek

Transversal actions

MultiMode
Een Multischaal-Multiagent Modelleerraamwerk voor de Afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobaliseerde Leefomgeving

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 800.000€
 • Sleutelwoorden: agent-based model, globalisation, policy support, spatio-temporal analysis, stakeholder dialogue, sustainability indicators
 • Promotoren: Mark Rounsevell, UCL - Guy Engelen, VITO - Bruno Henry de Frahan, UCL - Ann Van Herzele, VUB - Roger White, Memorial University of Newfoundland
 • Contractnummer: SD/TA/01A - SD/TA/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment
  • Samenvatting (fase 1): Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobaliseerde Leefomgeving “MULTIMODE”
  • Final Report: A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment
  • Samenvatting van de resultaten: Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobaliseerde Leefomgeving

 

Transversal actions

TOPOZYM
Beleidsinstrument voor beleidsmakers en burgers met betrekking tot het beheer van publieke plaatsen volgens de principes van duurzame ontwikkeling

 • Duur van het project: 15/12/2006 – 31/01/2009
 • Budget: 367.097 €
 • Sleutelwoorden: Collaborative/cooperative tools,Territorial intelligence, Ethical governance, Multiscalar networks, Citizen participation, Sustainable Development Education and Training
 • Promotoren: Serge Schmitz, ULg - Etienne Van Hecke, KULeuven - Christine Partoune, IEP
 • Contractnummer: SD/TA/02A

Documentatie

 

Transversal actions

CONSENTSUS
Uitwerking van scenario’s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 796.035€
 • Sleutelwoorden: Sustainable consumption, scenario building and analysis, backcasting, transition management
 • Promotoren: Erik Paredis / Ruddy Doom, UGent - Edwin Zaccaï, ULB - Paul-Marie Boulanger, IDD
 • Contractnummer: SD/TA/03A - SD/TA/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): CONstruction of ScENarios and exploration of Transition pathways for SUStainable consumption patterns
  • Samenvatting (fase 1): Uitwerking van scenario’s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen
  • Final Report: CONstruction of ScENarios and exploration of Transition pathways for SUStainable consumption patterns
   • Annexes:
    • Appendix 1: interviews part III
    • Appendix 2: meetings and conferences part III
    • Appendix 3 : List of written material
  • Publications – WP6 –WP7
  • Samenvatting van de resultaten: Uitwerking van scenario‟s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen

 

Transversal actions

DRUPSSuC
Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame stadsontwikkeling

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 795.169€
 • Sleutelwoorden: Sustainable development, city, urban design, public space
 • Promotoren: André De Herde, UCL - Gerrit Vermeir, KULeuven - Marie-Françoise Godart, ULB - Yves Hanin, UCL
 • Contractnummer: SD/TA/05A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities
  • Samenvatting (fase 1): Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities
  • Final Report: Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities
  • Samenvatting van de resultaten: Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame stadsontwikkeling

 

Transversal actions

WELLBEBE
Naar theoretisch gefundeerde en democratisch gelegitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 721.668€
 • Sleutelwoorden: Sustainable well-being, indicators, capabilities-functionings, spheres of existence, focus groups, Q-methodology
 • Promotoren: Paul-Marie Boulanger, IDD - Edwin Zaccaï, ULB - Kris Bachus / Luc Van Ootegem, KULeuven
 • Contractnummer: SD/TA/09A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Towards theoretically sound and democratically legitimate indicators of well being in Belgium
  • Samenvatting (fase 1): Naar theoretisch gefundeerde en democratisch gelegitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België
  • Final Report: Towards theoretically sound and democratically legitimate indicators of well being in Belgium
  • Samenvatting van de resultaten: Naar indicatoren voor de meting van welzijn in België

 

Transversal actions

SCoPE
Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico’s om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 602.414€
 • Sleutelwoorden: Environmental risks, health, risk perception, cost, communication, policy support
 • Promotoren: Rudi Torfs, VITO - Catherine Zwetkoff, ULg
 • Contractnummer: SD/TA/10A - SD/TA/10B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): SCoPE (seriousness, corroboration, perception, and economy): an integrated assessment frame as science policy interface for decisions on (environment-related) risks
  • Samenvatting (fase 1): Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen
  • Final Report: SCoPE (seriousness, corroboration, perception, and economy): an integrated assessment frame as science policy interface for decisions on (environment-related) risks
  • Samenvatting van de resultaten: Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen

 

Transversal actions

FSB-CBSM
Bevorderen van Duurzaam Gedrag: Community-Based Social Marketing

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 737.414€
 • Sleutelwoorden: social psychology, marketing, fostering sustainable behavior
 • Promotoren: Benoit Dardenne, ULg - Luk Warlop, KULeuven - Steven Vromman, Ecolife - Jean-Marie Savino, Espace Environnement
 • Contractnummer: SD/TA/11A - SD/TA/11B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Fostering Sustainable Behaviors: Community-Based Social Marketing
  • Samenvatting (fase 1): Bevorderen van duurzaam gedrag: community-based social marketing
  • Final Report: Fostering Sustainable Behaviors: Community-Based Social Marketing
   • Annexe: Minutes of the follow-up committee meeting
  • Samenvatting van de resultaten: Bevorderen van Duurzaam Gedrag: Community- Based Social Marketing

 

Transversal actions
Energy

ISEU
Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 709.511€
 • Sleutelwoorden: Ecodesign, standardisation, use Fase, energy, consumers
 • Promotoren: Edwin Zaccaï, ULB - Catherine Rousseau, CRIOC - Didier Goetghebuer, ICEDD
 • Contractnummer: SD/TA/07A - SD/TA/07B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Integration of Standardisation, Ecodesign and Users in Energy Using Products
  • Samenvatting (fase 1): Integratie van normalisatie, ecodesign en het gedrag van gebruikers voor de ontwikkeling van energieverbruikende apparaten
  • Final Report: Integration of Standards, Ecodesign and Users in Energy-Using Products
  • Samenvatting van de resultaten: Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen

 

Transversal actions
Energy

SuFiQuaD
Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteitsevaluatie van woontypes

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 790.292€
 • Sleutelwoorden: Housing sector, LCA, LCC, ROI, optimisation, standardisation
 • Promotoren: F. De Troyer KULeuven - J. Van Dessel CSTC - T. Geerken VITO
 • Contractnummer: SD/TA/12A - SD/TA/12B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
  • Samenvatting (fase 1): Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
  • Final Report: Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
   • Annex 1: Copy of the publications
   • Annex 2: Minutes of the follow-up committee meetings
  • Samenvatting van de resultaten: Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteits-evaluatie van woontypes

 

Transversal actions
Transport and Mobility

MOBLOC
Mobilities and long term location choices in Belgium

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 564.774€
 • Sleutelwoorden: mobility, demography, location, accessibility, migration
 • Promotoren: Philippe Toint, FUNDP - Thierry Eggerickx, UCL - Philippe Gerber, CEPS/INSTEAD
 • Contractnummer: SD/TA/04A - SD/TA/04B

Documentatie

 

Transversal actions
Transport and Mobility

MESsAGE
Mobiliteit en Ouderen: Succesvol ouder worden binnen een duurzaam mobiliteitssysteem

 • Duur van het project: 01/01/2007 – 31/01/2009
 • Budget: 317.030 €
 • Sleutelwoorden: Ageing society, local transport policy, accessibility, mobility needs, transport behaviour
 • Promotoren: Ilse Vleugels, Mobiel 21 - Dominique Verté, VUB - Pierre Lannoy, ULB
 • Contractnummer: SD/TA/06A

Documentatie

 

Transversal actions
Transport and Mobility

ISEEM
Ontwikkeling van een geïntegreerd ruimtelijk-economischecologisch
modelkader voor de analyse van de invloed van beleidsmaatregelen rond duurzaamheid

 • Duur van het project: 15/12/2006 – 31/01/2009
 • Budget: 389.156 €
 • Sleutelwoorden: Sustainable development, new economic geography, spatio-temporal analysis, use of natural resources, land use and transportation models, environmental effects
 • Promotoren: Olga Ivanova, Transport & Mobility Leuven - Inge Mayeres, Federaal Planbureau - Bertrand Hamaide, FUSL - Frank Witlox, UGent
 • Contractnummer: SD/TA/08A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report: Development of an integrated spatio-economic-ecological modeling framework for the analysis of overall impacts of sustainability policy measures.
  • Samenvatting: Ontwikkeling van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch modelkader voor de analyse van de invloed van beleidsmaatregelen rond duurzaamheid

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid