Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Klimaat

Climate

ASTER
Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.149.995€
 • Sleutelwoorden: Toekomstig klimaat, zeeniveau, koolstofcyclus, modellering, onzekerheden, Holoceen
 • Promotoren: T. Fichefet, UCL - Ph. Huybrechts, VUB - A. Mouchet, ULg
 • Contractnummer: SD/CS/01A - SD/CS/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase I): ASsessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections“Aster”
  • Samenvatting (fase I): Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn
  • Final Report: ASsessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections“Aster”
  • Samenvatting van de resultaten: ASsessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections“Aster”

 

Climate
North Sea

CALMARS II
Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.099.867€
 • Sleutelwoorden: Paleoklimaat; koolstofcyclus, klimaatverandering, oceaanoppervlaktetemperatuur
 • Promotoren: Ph. Willenz, KBIN-IRSNB - L. André, KMMA-MRAC - F. Dehairs, VUB - Ph. Dubois, ULB - R. Blust, UA
 • Contractnummer: SD/CS/02A - SD/CS/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report (phase 1) : Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change
  • Summary (phase 1) : Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change
  • Final Report: Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change

 

Climate

PEACE
De rol van pelagische calcificatie en export van carbonaatproductie in klimaatverandering

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 596.167€
 • Sleutelwoorden: Calcifi catie, koolstofdioxide, dimethyl sulfi de, mariene koolstofcyclus, oceaanverzuring, klimaatverandering
 • Promotoren: L. Chou, ULB - A. Borges, ULg - K. Sabbe, UGent - A. Engel, GERMANY
 • Contractnummer: SD/CS/03A - SD/CS/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Role of PElagic cAldification and export of CarbonatE production in climate change
  • Summary: Role of PElagic cAldification and export of CarbonatE production in climate change

 

Climate
Transport and Mobility

ABC Impacts
Luchtvaart en het Belgische klimaatbeleid: analyse van de integratiemogelijkheden en van hun gevolgen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.080.089€
 • Sleutelwoorden: Klimaatbeleid, Luchtvaart, Maritieme vervoer, Emissies, Post-2012 onderhandelingen, EU ETS
  Promotoren: W. Hecq, ULB - C. Macharis, VUB - J.-P. van Ypersele, UCL - J. Van Mierlo, VUB
 • Contractnummer: SD/CP/01A - SD/CP/01B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts
  • Summary (phase 1): ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts
  • Final Report: ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts
  • Samenvatting van de resultaten: Luchtvaart en het Belgisch klimaatbeleid: analyse van de integratieopties en van hun gevolgen

 

Climate
Terrestrial ecosystems

ADAPT
Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – case study: overstromingen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
  • Budget: 1.180.117€
 • Sleutelwoorden: Climate change, Vulnerability, Adaptation, Decision-making, Cost-Benefit, Floods
  Promotoren: W. Hecq, ULB - K. Bachus, KULeuven - M. Pirotton, ULg - R. De Sutter, ECOLAS - P. Meire, UA
 • Contractnummer: SD/CP/02A - SD/CP/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods
  • Samenvatting (fase 1): ADAPT - Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – case study: overstromingen
  • Report Final: ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods
  • Samenvatting van de resultaten: ADAPT - Op weg naar een geïntegreerd beslissingsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – Gevalstudie : overstromingen

 

Climate
Terrestrial ecosystems

CCI-HYDR
Impact van klimaatsverandering op hydrologische extremen langs rivieren en in rioleringen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 521.343 €
 • Sleutelwoorden: Flood risk, Low flow, Climate change, Hydrology
 • Promotoren: P. Willems, KULeuven - E. Roulin, IRM-KMI
 • Contractnummer: SD/CP/03A - SD/CP/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium
  • Samenvatting (fase 1): Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium
  • Report Final: Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium
  • Samenvatting van de resultaten: Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium

 

Energy
Climate

PSS-CCS
Beleidsondersteunend systeem voor het afvangen en opslaan van koolstofdioxide

 • Duur van het project: 15/12/2005 –14/12/2007
 • Budget: 614.891€
 • Sleutelwoorden: Climate change, Sink-source mode, Policy support system, Climate policy, Post-Kyoto target, Energy systems
 • Promotoren: K. Piessens, KBIN-IRSNB - B. Laenen, VITO - J.-M. Baele, FPMs - Ph. Mathieu, ULg
 • Contractnummer: SD/CP/04A - SD/CP/04B

Documentatie

 

Climate

CLIMNEG III
Klimaat, Coalities en Technologie

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 204.591€
 • Sleutelwoorden: Onderhandelingen m.b.t. het klimaat, technologische voortuitgang, milieu, algemeen evenwicht
 • Promotoren: T. Bréchet, UCL - J. Eyckmans, EHSAL - J.-P. van Ypersele, UCL
 • Contractnummer: SD/CP/05A - SD/CP/05B

Documentatie

 

Climate
Antarctic

HOLANT
Holocene klimaatvariabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 653.971
 • Sleutelwoorden: Antarctica, Paleoclimatologie, Holoceen, Limnologie
 • Promotoren: W. Vyverman, UGent - A. Wilmotte, ULg - M. De Batist, UGent - D.A. Hodgson, UK
 • Contractnummer: SD/CA/01A - SD/CA/01B

Documentatie

 

Climate
Antarctic

ASPI
Antarctische Subglaciale Processen en Interacties: de rol van transitiezones in ijskapstabiliteit

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 776.300
 • Sleutelwoorden: Antarctica, glaciologie, transitiezones, subglaciale meer, transitiezones, ijs analyse
 • Promotoren: F. Pattyn, ULB - J.-L. Tison, ULB - P. Huybrechts, VUB
  Contractnummer: SD/CA/02A - SD/CA/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones in ice sheet stability
  • Summary (fase 1): Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones
   in ice sheet stability
  • Final Report: Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones
   in ice sheet stability
  • Samenvatting van de resultaten: Antarctische subglaciale processen en interacties: rol van transitiezones in ijskapstabiliteit

 

Climate
Antarctic

BELCANTO III
Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan biogeochemie en klimaatinteracties in het Anthropoceen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007
  • Fase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009
 • Budget: 1.672.529€
 • Sleutelwoorden: Klimaat verandering, Zuidelijke Oceaan, ijs-oceaan biogeochemisch model, lucht-oceaan CO2 fluxen; C, N, Si, Fe cycli.
 • Promotoren: F. Dehairs, VUB - C. Lancelot, ULB - L. André, MRAC-KMMA - H. Goosse, UCL - A. Borges, ULg
 • Contractnummer: SD/CA/03A - SD/CA/03B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (fase 1): Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry & Climate Interactions in the Anthropocene
  • Final Report: Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry & Climate Interactions in the Anthropocene

 


Climate
Antarctic

BIGSOUTH
Biogeochemische cyclis in de Zuidelijke Oceaan: Rol in het systeem Aarde

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 1.199.685€
 • Sleutelwoorden: Zuidelijke oceaan; Koolstoffluxen; klimaatsgassen; open oceaan en zee-ijs; Spore-metalen; Stabiele Si, N, C isotopen;
  Biogeochemische modelering van zee-ijs; NEMO-LIM-PISCES
 • Promotoren: Frank Dehairs, VUB - Jean-Louis Tison & François Fripiat, ULB - Luc André, MRAC-KMMA - Hugues Goosse & Martin Van Coppenolle, UCL - Bruno Delille, ULg
 • Contractnummer: SD/CA/05A

Documentatie

 

Climate
Antarctic

PREDANTAR
Begrip en voorspelling van de variabiliteit van de Antarctische zeeijsbedekking op decenniaschaal

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 722.054€
 • Sleutelwoorden: Zeeijs, Zuidelijke Oceaan, Voorspelling, Reconstructie, Model Output Correcties
 • Promotoren: Hugues Goosse, UCL - Stéphane Vannitsem, IRM-KMI - Alexander Barth, ULg
 • Contractnummer: SD/CA/04A

Documentatie

 

Climate

AGACC II
Gevorderde exploitatie van grondwaarnemingen voor toepassing in atmosferische chemie-en klimaatstudies – II

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 1.194.472€
 • Sleutelwoorden: Teledetectie vanaf de grond; atmosferische samenstelling, klimaatsveranderingen, spectrometrie
 • Promotoren: Martine De Mazière, BIRA-IASB - Hugo De Backer, IRM-KMI - Jean Vander Auwera, ULB - Emmanuel Mahieu , ULg
 • Contractnummer: SD/CS/07A

Documentatie

 

Climate

BIOSOA
Biogene Invloeden op Oxidanten en Secundair Organisch Aerosol: theoretisch, laboratorium- en modelleringsonderzoek

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 1.156.978€
 • Sleutelwoorden: Secundair organisch aerosol; troposferische samenstelling; oxiderende capaciteit; biogene emissies; isoprene;
  monoterpenen
 • Promotoren: Jean-François Müller, BIRA-IASB - Jozef Peeters & Carl Shaun , KUL - Willy Maenhaut & Magda Claeys, UA
 • Contractnummer: SD/CS/05A

Documentatie

 

Climate

iCLIPS
Beperken van onzekerheden in lange termijn klimaat- en zeeniveauprojecties op basis van het Laatste Interglaciaal

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 960.304€
 • Sleutelwoorden: Aardsysteemmodellen, klimaatsverandering, Laatste Interglaciaal, ijskappen, zeeniveau
 • Promotoren: Philippe Huybrechts, VUB - Thierry Fichefet, UCL
 • Contractnummer: SD/CS/06A

Documentatie

 

Climate

MACCBET
De modellering van de samenstelling van de atmosfeer en het klimaat in België

 • Duur van het project: 15/12/2010 – 31/03/2015
 • Budget: 1.199.817€
 • Sleutelwoorden: Klimaatmodellering, atmosfeermodellering, luchtkwaliteit
 • Promotoren: Nicole Van Lipzig, KUL - Koen De Ridder, VITO - Jean-Pascal van Ypersele, UCL - Laurent Delobbe, IRM-KMI
 • Contractnummer: SD/CS/04A

Documentatie

 

IceCoN
Vermindering van de onzekerheden met betrekking tot massaveranderingen van de Antarctische ijskap in Dronning Maud Land

 • Duur van het project: 01/4/2012-30/6/2016
 • Budget: - €
 • Sleutelwoorden:
 • Promotoren: Frank Pattyn, VUB - Carine Bruyninx, KSB - Jean-Louis Tison, ULB - Bryn Hubbard, UABER
 • Contractnummer: SD/CA/06A

Documentatie

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid