Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Energie

Energy

LACSAWEP
Landschapscapaciteit en sociale attitudes met betrekking tot windenergieparken in België

 • Duur van het project: 15/12/2006 – 31/01/2009
 • Budget: 361.530 €
 • Sleutelwoorden: Wind Energy Parks, Landscape capacity, Social attitudes
 • Promotoren: A. Van Rompaey KULeuven - S. Schmitz ULg - Ch. Kesteloot KULeuven
 • Contractnummer: SD/EN/01A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Landscape capacity and social attitudes towards wind energy projects in Belgium
  • Samenvatting: Landschapscapaciteit en sociale attitudes met betrekking tot windenergieparken in België

 

Energy

WINDBALANCE
Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 789.067€
 • Sleutelwoorden: Wind energy - Balancing arrangements - Wind prediction - Intra day trading - Reserve power
 • Promotoren: R. Belmans KULeuven - G. Palmers 3E - W. D'Haeseleer KULeuven - J.-C. Maun ULB
 • Contractnummer: SD/EN/02A - SD/EN/02B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (fase 1): Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach
  • Samenvatting (fase 1): Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak
  • Final Report: Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach
  • Samenvatting van de resultatent: Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak

 

Energy

BIOSES
Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 688.504€
 • Sleutelwoorden: Biofuels, environmental performance, micro-economic analysis, macro-economie analysis, scenario calculations
 • Promotoren: L. Pelkmans VITO - J. Van Mierlo / J. De Ruyck / C. Macharis VUB - J.-F. Ledent UCL-ECAV
 • Contractnummer: SD/EN/03A - SD/EN/03B

Documentatie

 

Energy

Q-DIRECT
Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 778.545€
 • Sleutelwoorden: Quality systems, small renewable energy systems
 • Promotoren: G. Palmers 3E - J. De Ruyck VUB - P. Van Den Bossche WTCB - M. Sourbon De Nayer Instituut - R. Belmans KULeuven
 • Contractnummer: SD/EN/04A - SD/EN/04B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (fase 1): Development of quality references in distributed renewable energy concepts
  • Samenvatting (fase 1): Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen
  • Final Report: Development of quality references in distributed renewable energy concepts
  • Samenvatting van de resultaten: Ontwikkeling van referentiedocumenten voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen

 

Energy

TEXBIAG
Beslissingstools ter ondersteuning van de ontwikkeling van bioenergie in de landbouw

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 767.473€
 • Sleutelwoorden: Bioenergy, agriculture, environment, socio-economic impacts, computer modeling, prediction tool
 • Promotoren: Y. Schenkel CRA-W - J. De Ruyck VUB - A. Castiaux FUNDP - J. Driesen KULeuven
 • Contractnummer: SD/EN/05A - SD/EN/05B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten
  • Report (fase 1): Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture
  • Samenvatting (fase 1): Beleidsinstrumenten ter ondersteuning van bio-energie in de landbouw
  • Final Report: Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture
  • Samenvatting van de resultaten: Beleidsinstrumenten ter ondersteuning van bio-energie in de landbouw

 

Energy

TUMATIM
Treating Uncertainty and risk in energy systems with MARKAL/TIMES

 • Duur van het project: 15/12/2007-31/12/2010
 • Budget: 414.774 €
 • Sleutelwoorden: model, energiesystem, onzekerheid, prijselasticiteiten
  Promotoren: Stef Proost, KULeuven - Jan Duerinck, VITO
 • Contractnummer: SD/EN/06A

Documentatie

 

Energy

SEPIA
Sustainable Energy Policy Integrated Assessment – A normative contribution to decision support

 • Duur van het project: 15/12/2006 - 31/12/2010
 • Budget: 599.414 €
 • Sleutelwoorden: transitie, energiesysteem, ‘governance’, toekomstverkenning op de lange termijn, ‘backcasting’, geïntegreerde duurzaamheidsanalyse, interdisciplinariteit, energiebeleid, België
  Promotoren: Aviel verbruggen, UA - Erik Laes, Studiecentrum voor kernenergie - Marc Jacquemain, ULg - Gilbert Eggermont, VUB
 • Contractnummer: SD/EN/07A

Documentatie

 

Energy

HECoRE
Huishoudelijk energiegebruik en terugslageffecten

 • Duur van het project: 15/12/2009-31/01/2012
 • Budget: 359.550€
 • Sleutelwoorden: (effectieve) energieconsumptie, huishoudens, terugslageffecten
 • Promotoren: Grégoire Wallenborn, ULB - Aviel Verbruggen, UA - Didier Goetghebuer, ICEDD asbl
 • Contractnummer: SD/EN/08A

Documentatie

 

Energy

INESPO
Innovative instruments for Energy Saving Policies:White Certificates and Complementary Currencies

 • Duur van het project: 15/12/2009-31/01/2012
 • Budget: 344 313€
 • Sleutelwoorden: Energiebesparingen, innovatieve instrumenten, beleidsmaatregelen
 • Promotoren: M. Hudon /W. Hecq, ULB - Geert Deconinck, KULeuven - K. Bachus, KULeuven
 • Contractnummer: SD/EN/09A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Innovative Instruments for Energy Saving Policies: White Certificates and Complementary Currencies

 

Energy

TRANS2HOUSE
Transition pathways to efficient (electrified) transport for households

 • Duur van het project: 15/12/2009-31/01/2012
 • Budget: 356 128€
 • Sleutelwoorden: -
 • Promotoren: Joris Van Mierlo, VUB - Daan Six, VITO - Cathy Macharis, VUB - Van den Zegel, Le Centre Urbain asbl
 • Contractnummer: SD/EN/10A

Documentatie

 

Energy

FORUM
Establishment of an ad hoc forum for the comparison of the TIMES-MARKAL and LEAP model as a support for Belgian long-term energy policy

 • Cluster of the research projects SEPIA - TUMATIM
 • Duur van het project: 15/12/2012- 31/01/2012
 • Budget Fase 1: 98.971€
 • Sleutelwoorden: Energiesysteem, modellering, MARKAL-TIMES, SEPIA-LEAP, lange-termijn energiebeleid
 • Promotoren: Aviel Verbruggen, UA - Wouter Nijs, VITO
 • Contractnummer: SD/CL/006

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Establishment of an ad hoc forum for the comparison of the TIMES-MARKAL and LEAP model as a support for Belgian long-term energy policy
  • Samenvatting: Oprichting van een ad hoc FORUM voor het vergelijken van de TIMES-MARKAL en LEAP modellen, als ondersteuning voor het Belgische lange termijn energiebeleid

 

Energy
Transversal actions

ISEU
Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 709.511€
 • Sleutelwoorden: Ecodesign, standardisation, use Fase, energy, consumers
 • Promotoren: Edwin Zaccaï, ULB - Catherine Rousseau, CRIOC - Didier Goetghebuer, ICEDD
 • Contractnummer: SD/TA/07A - SD/TA/07B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (phase 1): Integration of Standardisation, Ecodesign and Users in Energy Using Products
  • Samenvatting (fase 1): Integratie van normalisatie, ecodesign en het gedrag van gebruikers voor de ontwikkeling van energieverbruikende apparaten
  • Final Report: Integration of Standards, Ecodesign and Users in Energy-Using Products
  • Samenvatting van de resultaten: Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen

 

Energy
Transversal actions

SUFIQUAD
Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteitsevaluatie van woontypes

 • Duur van het project:
  • Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
  • Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011
 • Budget: 790.292€
 • Sleutelwoorden: Housing sector, LCA, LCC, ROI, optimisation, standardisation
 • Promotoren: F. De Troyer KULeuven - J. Van Dessel CSTC - T. Geerken VITO
 • Contractnummer: SD/TA/12A - SD/TA/12B

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Report (fase 1): Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
  • Samenvatting (fase 1): Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
  • Final Report: Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types
   • Annex 1: Copy of the publications
   • Annex 2: Minutes of the follow-up committee meetings
  • Samenvatting van de resultaten: Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteits-evaluatie van woontypes

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid