Belspo Sitemap Contact Home

Projecten Databeheer

BELAM
Belgische Antarctica Meteorieten: Curatie en onderzoek

 • Duur van het project: 01/3/2012-31/5/2016
 • Budget: 434.590 €
 • Sleutelwoorden: Antarctische Meteorieten, curatie, meteorietenonderzoek
 • Promotoren: Michiel Dusar, KBIN - Vincianne Debaille, ULB - Philippe Claeys, VUB
 • Contractnummer: SD/DA/01A

Documentatie

 • Technische fiche
 • Projectwebsite
 • Eindrapporten:
  • Final Report: Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research
  • Samenvatting: Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research
  • Résumé: Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research
  • Summary: Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid